c S
Industrijska proizvodnja v območju evra po dveh mesečnih padcih avgusta z rastjo 14.10.2019 13:53 Luxembourg, 14. oktobra (STA) - Industrijska proizvodnja v območju evra se je po dveh zaporednih mesečnih padcih avgusta v primerjavi z julijem okrepila za 0,4 odstotka, v EU pa za 0,1 odstotka. V medletni primerjavi je bil obseg proizvodnje medtem nižji za 2,8 oz. dva odstotka, kažejo danes objavljeni podatki evropskega statističnega urada Eurostat.

Na mesečni ravni se je v območju z evrom najbolj povečala proizvodnja investicijskih dobrin, ki je narasla za 1,2 odstotka. Proizvodnja vmesnih dobrin se je povečala za 0,3 odstotka. Proizvodnja netrajnih potrošnih dobrin je medtem upadla za 0,3 odstotka, proizvodnja trajnih potrošnih dobrin in energije pa za 0,4 odstotka.

V celotni uniji se je medtem proizvodnja investicijskega blaga povečala za 0,8 odstotka, vmesnih dobrin pa za 0,2 odstotka. Proizvodnja trajnih potrošnih dobrin je upadla za 0,5 odstotka, proizvodnja energije in netrajnih potrošnih dobrin pa za 0,6 odstotka.

Med državami, za katere je Eurostat imel podatke, so največjo mesečno rast industrijske proizvodnje zabeležile Malta (5,6 odstotka), Estonija (3,9 odstotka) in Latvija (tri odstotke), največje padce pa Hrvaška (-tri odstotke), Slovaška (-2,6 odstotka) in Litva (-2,4 odstotka). Slovenija je na mesečni ravni beležila dvoodstotni padec.

V medletni primerjavi se je v evrskem območju najbolj zmanjšala proizvodnja energije (-3,3 odstotka), proizvodnja vmesnih dobrin je upadla za 3,1 odstotka, investicijskega blaga za 2,9 odstotka in netrajnih potrošnih dobrin za dva odstotka. Proizvodnja trajnih potrošnih dobrin je narasla za 0,4 odstotka.

V celotni EU je medtem proizvodnja energije medletno upadla za tri odstotke, proizvodnja investicijskega blaga za 2,6 odstotka, proizvodnja vmesnih dobrin za 2,3 odstotka in proizvodnja netrajnih potrošnih dobrin za 0,4 odstotka. Proizvodnja trajnih potrošnih dobrin je medtem narasla za 0,8 odstotka.

Največje medletne padce obsega industrijske proizvodnje so avgusta zabeležile Slovaška (-8,1 odstotka), Irska (-6,2 odstotka) in Romunija (-6,1 odstotka). Največjo rast pa so imele Malta (7,4 odstotka), Danska (6,6 odstotka) in Finska (4,5 odstotka). V Sloveniji je bila medletna rast avgusta 0,8-odstotna.