c S
Poslovanje Celjskih mesnin bremeni afriška prašičja kuga 12.10.2019 19:11 Celje, 12. oktobra (STA) - Celjske mesnine so lani čisti dobiček povečale za polovico in beležile eno boljših let v svoji zgodovini. Letos je slika zaradi afriške prašičje kuge, zaradi katere so cene svinjine drastično poskočile, povsem drugačna. "Letošnje leto bo eno tistih, ki jih je najbolje čim prej pozabiti," je ocenil direktor družbe Izidor Krivec.

Zaradi te bolezni se je svinjina kot osnovna surovina Celjskih mesnin na svetovnih trgih podražila tudi do 100 odstotkov. Na prihodke družbe to ne bo vplivalo, oklestilo pa bo letošnji načrtovani dobiček podjetja, je povedal za STA.

Kot je pojasnil, družba takšnim podražitvam ne more slediti, če bi jih vgradila v cene, bi prišlo do velikega upada prodaje. Zato je maloprodajne cene mesa za zdaj povečala le za okoli 10 odstotkov, je dodal.

Afriška prašičja kuga, ki ni nevarna za ljudi, je pa zelo prizadela domače in divje prašiče, se hitro širi po Evropi in po Aziji. Zato je zanj to predvsem ekonomska bolezen, ki zelo močno vpliva na letošnje poslovanje.

V lanskem sicer uspešnem poslovanju so se po njegovih besedah pokazale nekatere posebnosti, ki se še bolj odražajo letos. To je predvsem rast stroškov dela, embalaže, energije, repromatariala in ravnanja z odpadnimi surovinami.

Družba zaposluje 365 delavcev, na tem področju se sooča s težavami. Najbolj je izpostavljena osnovna dejavnost, zakol in predelava mesa, kjer so delovni pogoji težki in so potrebna specifična znanja. Po njegovih besedah so se rešitve težav z delovno silo letos lotili z uvozom približno 30 delavcev iz držav nekdanje Jugoslavije.

Zaradi vse več odpadne embalaže na trgu se spreminjajo tudi pogoji ravnanja s temi materiali, ki povečujejo stroške. Letošnje leto je bo tem tudi v znamenju rasti cen osnovnih energentov, elektrike in plina.

To poslovno leto bodo zaznamovale investicije, saj je v pripravi razpis za nepovratna sredstva. "To bomo izkoristili in zaradi nekaterih sprememb in novih zahtev pri dobrobitu živali investirali v obrat svežega mesa. Ponovno načrtujemo rast prodaje, kar je zaradi naših prezasedenih zmogljivosti in velike konkurence na trgu, zelo težka naloga," je dejal Krivec.

Njihov cilj je čim večja prodaja izdelkov lastne blagovne znamke, čeprav se krepijo trgovske. Krivec je povzel še, da so lani razvili 12 novih izdelkov in naredili štirje izboljšave. Od 12 novih jih je šest že v prodaji.

Celjske mesnine so lani ustvarile 2,8 milijona evrov čistega dobička, kar je okoli 55 odstotkov več kot leto prej. Čisti prihodki od prodaje so se povečali za tri odstotke na dobrih 85 milijonov evrov.

Po Krivčevi oceni je lanski izid eden boljših v zgodovini Celjskih mesnin. Kot je zapisal v lanskem poročilu, objavljenemu na spletni strani Ajpesa, je dobiček porasel predvsem na račun ugodne cene osnovne surovine.