c S
Premogovnik Velenje po treh letih lani z izgubo 13.10.2019 17:05 Velenje, 13. oktobra (STA) - Premogovnik Velenje je lani, po treh letih poslovanja z dobičkom, ponovno padel v rdeče številke. Izguba je znašala 3,8 milijona evrov izgube, medtem ko je bil leto prej dobiček pri 3,4 milijona evrov, zadnjo izgubo, 77,2 milijona evrov, pa so beležili leta 2015. Čisti prihodki od prodaje so lani upadli za 5,2 odstotka na 108,6 milijona evrov.

Kot je v lanskem poslovnem poročilu, objavljenemu na spletnih straneh Ajpesa, zapisal generalni direktor premogovnika Ludvik Golob, je bilo leto 2018 v Premogovniku Velenje s stališča proizvodnje eno najzahtevnejših v zadnjem obdobju. Imeli so namreč številne težave pri pripravi novih odkopnih polj.

Načrt proizvodnje, ki je znašal 3,6 milijona ton premoga, ni bil dosežen, saj so ustvarili 469.652 ton primanjkljaja. Nekoliko boljši rezultat je bil pri doseganju proizvodnje v energiji, kar je posledica predvsem višje kalorične vrednosti premoga od načrtovane.

Ta je ob koncu leta namesto načrtovanih 10,59 gigajoulov na tono znašala 11,69 gigajoulov na tono. Na podlagi tega so dosegli 37.596 tetrajoulov energije, kar je še vedno 1433 tetrajoulov manj, kot so načrtovali. Negativen rezultat so imeli tudi pri pripravi novih odkopnih polj, namesto načrtovanih 7086 metrov so skupaj s pretesarbami in sanacijami izdelali le 5408 metrov jamskih prog.

V pestro zgodovino premogovnika, ki je lani za naložbe namenil 17,4 milijona evrov, kar je 8,5 odstotka manj kot leto prej, so se tudi v letu 2018 zapisali številni dogodki.

Aprila je tako potekala nekajurna opozorilna stavka, ki so jo organizirali v sindikatu SDRES. Za zaposlene v jami so na podlagi dogovora s socialnimi partnerji uvedli efektivni delovni čas, potekala so pogajanja in usklajevanja za novo podjetniško in panožno kolektivno pogodbo, ki so jo ob koncu leta tudi podpisali.

Premogovnik Velenje se skladno z načrtom finančnega in poslovnega prestrukturiranja že vse od leta 2014 osredotoča na osnovni proces pridobivanja premoga, zato se je lani začela reorganizacija družbe in sistemizacija delovnih mest. Na podlagi tega so matični družbi pripojili družbo PV Invest, zaradi lažjega obvladovanja strateške surovine pa so postali 100-odstotni lastniki družbe PLP, ki za njihovo jamo zagotavlja les.

Tudi v prihodnje bodo nadaljevali z dezinvestiranjem in odprodajo poslovno nepotrebnega premoženja. Kljub nekoliko zahtevnejšim časom, ki premogovništvu niso najbolj naklonjeni, še vedno zaposlujejo nove kadre, ki so nujni v procesu pridobivanja premoga.

Tako so lani v celotni skupini Premogovnik Velenje zaposlili 116 novih sodelavcev, od tega 37 v matični družbi. Trend zaposlovanja oz. nadomeščanja upokojenih sodelavcev bodo nadaljevali tudi v prihodnje, saj za zagotavljanje stabilne proizvodnje premoga potrebujejo strokovne in usposobljene sodelavce.

V prihodnjih dveh letih po oceni Goloba, ki ga bo na mestu generalnega direktorja rudnika 21. oktobra letos nasledil Marko Mavec, bodo morali poleg etažnih prog za pripravo novih odkopov izdelati oz. dokončati tudi kar nekaj investicijskih objektov. Med njimi sta najpomembnejša izgradnja jamskih prog za priključitev ventilatorske postaje NOP II na jamo ter dokončanje vodne proge za odvodnjavanje G-območja, ki ga nameravajo začeti odkopavati v letu 2020.