c S
Poklukar zadovoljen z rekordnim proračunom MNZ, več sredstev tudi MJU 10.10.2019 06:03 Ljubljana, 09. oktobra (STA) - Predlog proračunov za 2020 in 2021 za notranje ministrstvo prinaša rekordne številke, pravi minister Boštjan Poklukar, ki je s predlaganima proračunoma zadovoljen. V primerjavi z letom 2019 je več sredstev v proračunih predvidenih tudi za ministrstvo za javno upravo. Kot ocenjuje minister Rudi Medved, "kaj življenjsko pomembnega ne bo ogroženega".

Ministra sta predloga proračunov za leti 2020 in 2012 vsak za svoj resor danes predstavila odboru DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

Po navedbah notranjega ministra Boštjana Poklukarja znaša v letu 2020 proračun za celotno ministrstvo z organoma v sestavi 408,9 milijona evrov, kar je 13,3 milijona evrov več od rebalansa za letos. Proračun za leto 2021 pa je še za 5,3 milijona evrov višji, torej 414,2 milijona evrov.

Kot minister za notranje zadeve je s tem zadovoljen, saj po dolgih letih finančne krize in nevlaganja v sistem notranje varnosti "lahko krepimo policijo in področje notranjih zadev v skladu s strateškimi dokumenti". Če bo le okolje finančno vzdržno, bo Slovenija po njegovih besedah res imela moderno in razvojno naravnano policijo.

V podrobni predstavitvi predlaganih proračunov je minister med drugim povedal, da so za leto 2020 načrtovane investicije v višini 32,9 milijona evrov, večji del v višini 19,4 milijona v okviru integralnih sredstev. Glavna investicija se po njegovih besedah nanaša na nakup službenih stanovanj, manjši del pa bo šel tudi za obnovo počitniških kapacitet.

Policija ima za leto 2020 načrtovanih 384,2 milijona evrov, kar je 11 milijonov več od rebalansa za letos; od tega na integralnem delu znaša predlog proračuna 359,6 milijona evrov. Najvišje povišanje je po ministrovih besedah predvideno pri plačah v višini 15 milijonov evrov, se pa investicije znižujejo za 4,7 milijona evrov, kar je po ministrovih besedah odraz tega, da je bila v letošnjem letu opravljen nakup helikopterja. Ta v teh dneh prihaja v Slovenijo.

Tudi v letu 2021 policiji po predlogu proračuna povečujejo sredstva, saj ima na integralnem delu predvidenih za 11,9 milijona evrov več kot v predlogu proračuna za 2020. V letu 2021 znašajo investicije 22,3 milijona evrov. Med drugim je predviden nakup novega patruljnega plovila, policijskega čolna v višini dveh milijonov evrov. Za zdaj se po ministrovih besedah sicer še odločajo, na kakšen način bodo zagotavljali delovanje policije v nalogah, ki jih izvaja v slovenskem morju.

Minister za javno upravo Rudi Medved sicer o rekordnih proračunskih zneskih ni govoril, je pa dejal, da predlagana proračuna za prihodnji dve leti tudi za ministrstvo za javno upravo prinašata nekoliko višja sredstva, kot so v letošnjem letu, ko znašajo 191,3 milijona evrov. Za leto 2020 je višina proračuna za ministrstvo za javno upravo 216,75 milijona evrov, za leto zatem pa nekoliko manj, 212,95 milijona evrov.

Za delovanje javne uprave, ožjega ministrstva, je v prihodnjem letu predvidenih 22,6 milijona evrov, za delovanje upravnih enot pa 73,7 milijona evrov. 37 milijonov integralnih sredstev ministrstvo načrtuje za izvajanje nalog na področju sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 13,8 milijona evrov za upravljanje in plačevanje stroškov za poslovne prostore ministrstev, skupaj z organi v sestavi, razen obrambnega, notranjega in zunanjega ministrstva. 3,5 milijona evrov je predvidenih za postavitev začasnih tehničnih ovir, je nanizal minister.

Med večjimi investicijami je omenil obnovo poslovnih prostorov na Linhartovi v Ljubljani, prenovo prostorov v stari vojašnici na Vrhniki za potrebe upravne enote Vrhnika, rekonstrukcijo objekta na Gregorčičevem drevoredu v Postojni, projektiranje in ureditev poslovnih prostorov za potrebe upravne enote Ruše ter prenovo prostorov Arsa.

Sicer pa je minister izpostavil tudi področje informatike, za katero v prihodnjem letu namenjajo 56,3 milijona evrov ter še 2,1 milijona evrov za delovanje uprave informacijsko varnost. V letu 2021 je skupaj za to področje namenjenih 61,1 milijona evrov.

Kar nekaj poslanskih vprašanj notranjemu ministru je bilo povezano z obvladovanjem ilegalnih migracij in zagotavljanjem varnosti, glede česar je minister med drugim ocenil, da slovenska policija schengensko mejo varuje uspešno. Kot uspešne so se po njegovih besedah izkazale tudi mešane patrulje z Italijo, želeli pa bi jih vzpostaviti tudi z Avstrijo.

Medtem ko Nataša Sukič (Levica) ni delila navdušenja nad povečanjem sredstev represivnim organom, pa je denimo Predrag Baković (SD) povečanje sredstev policiji pozdravil in dodal, da bi bile potrebne tudi investicije v zastarele policijske postaje. Po oceni Dušana Šiška (SNS) bi policistom morali dati večja pooblastila in višje plače, sredstva za nekatere postavke pa preusmeriti drugam.

Nekaj vprašanj je bilo naslovljenih tudi na ministra Medveda. Zvonka Černača (SDS) je med drugim zanimalo, kolikšen je na letni ravni razkorak med sredstvi, ki jih bodo občine dobile na podlagi povprečnine, kot jo je določila vlada, ter tisto, ki so jo izračunale občine. Po Medvedovih besedah gre za približno 120 milijonov evrov. Je pa minister dodal, da intenzivno delajo na spremembi formule za izračun povprečnine, ki jo želijo prilagoditi realnim razmeram. Pripravljen je tudi predlog zakona o zmanjšanju stroškov občin.