c S
Ptujska občina razpisala proračunska sredstva za spodbujanje podjetništva 09.10.2019 13:35 Ptuj, 09. oktobra (STA) - Ptujska občina je objavila razpis, na katerem iz letošnjega proračuna namenja 60.000 evrov kot pomoč pri ustanavljanju novih podjetij, ustvarjanju novih delovnih mest, pospeševanju izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov ter vzpostavljanju ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja v mestni občini.

Kot so sporočili iz Znanstveno raziskovalnega središča Bistra, so na voljo nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij, samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest, zagona podjetij v inkubatorjih in parkih, pa tudi za sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka.

Za občinski denar lahko kandidirajo samostojni podjetniki ter mikro in majhna podjetja s sedežem na območju Ptuja, pa tudi fizične, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve. Srednje velika podjetje lahko kandidirajo za investicije in sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka, za slednje lahko kandidirajo tudi velika podjetja.

Izbrani prejemniki sredstev bodo lahko uveljavljali pomoči de minimis za povrnitev stroškov iz obdobja od novembra lani do novembra letos. Takšna pomoč lahko pokriva vse upravičene stroške, pri sofinanciranje komunalnega prispevka pa največ polovico stroškov. O višini zneska bo glede na število prejetih vlog in razpoložljiva sredstva odločala komisija.

Vloge bodo v sprejemni pisarni mestne občine ali po pošti sprejemali do 5. novembra, pravočasno prispele vloge pa bo s strani županje Nuške Gajšek imenovana strokovna komisija odpirala v osmih dneh. O izidu razpisa bodo vlagatelje obvestili v 60. dneh od obravnave vlog.