c S
Načrtovane nadgradnje gorenjske železnice ni v predlogu proračuna 09.10.2019 09:56 Radovljica, 09. oktobra (STA) - V predlogu proračuna za prihodnje dve leti ni projekta nadgradnje gorenjske železniške proge, čeprav je bilo za pripravo dokumentacije namenjenih že precej sredstev in čeprav bo proga pol leta vsaj delno zaprta zaradi prenove železniškega predora Karavanke. Župani in DRSI si prizadevajo, da bi vlada vendarle zagotovila sredstva za projekt.

Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) je lani in letos financirala izdelavo izvedbenih načrtov za nadgradnjo glavne železniške proge na odsekih Kranj-Lesce Bled in Lesce Bled-Jesenice ter progovno kabliranje. Gre za investicijo, ki je na podlagi projektantske ocene brez davka na dodano vrednost ocenjena na 120 milijonov evrov.

Predvideno je bilo, da se bo investicija izvedla sočasno z obnovo železniškega predora Karavanke, ki se bo izvajala v prihodnjih dveh letih in ki zahteva polletno zaporo prometa od izvozne kretnice na postaji Jesenice proti Avstriji. Zapora proge zaradi obnove predora je predvidena od oktobra 2020 do aprila 2021 in je že usklajena z voznimi redi vlakov tako v Sloveniji kot v Avstriji, saj gre za skupen projekt obeh držav, so za STA pojasnili na DRSI.

Medtem ko so sredstva za obnovo predora v predlogu proračuna za leti 2020 in 2021 zagotovljena, pa sredstev za nadgradnjo proge v proračunu ni predvidenih. To je negativno presenetilo župane občin ob železniški progi, ki so se nadejali, da bi sočasno uredili tudi najbolj problematične prehode ceste čez železniško progo.

Zato so na predsednika vlade Marjana Šarca in ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek naslovili pismo, v katerem pozivajo k zagotovitvi sredstev za uresničitev projekta, za projektiranje katerega je, kot so poudarili, šlo že veliko tako občinskega kot državnega denarja.

"Na tej progi v zadnjih sto letih ni bilo narejenega praktično ničesar in takšna, kot je bila takrat, je proga še danes," je izpostavil radovljiški župan Ciril Globočnik in dodal, da bi bilo zelo pomembno, da se projekt vsaj v večjem delu spelje v času, ko bo proga zaprta za promet, saj gradnja med obratovanjem terja izjemne stroške.

Zato si bodo prizadevali, da postavka nadgradnje proge vendarle pride v proračun za prihodnji dve leti. Tudi na DRSI so zagotovili, da skupaj z ministrstvo za infrastrukturo izvajajo vse potrebne ukrepe za zagotovitev sredstev za nadgradnjo medpostajnega odseka železniške proge med Kranjem in Jesenicami v obdobju zapore proge med leti 2020 in 2021.

Če želijo pravočasno, torej do zapore proge pridobiti izvajalca, bo treba odločitev o zagotovitvi sredstev sprejeti še ta mesec, ko je zadnji rok za objavo razpisa za izvedbo del. Pogodbo je namreč treba podpisati vsaj štiri do šest mesecev pred začetkom zapore zaradi dobavnih rokov materialov, to je tirnic in pragov, so opozorili na direkciji.

Izpostavili so vrsto razlogov, zakaj je nadgradnja proge potrebna. Obstoječa proga je dotrajana, kar se kaže v slabem stanju zgornjega in spodnjega ustroja. Prepustna zmogljivost je najbolj kritična na odseku Kranj-Jesenice, kjer izkoriščenost zmogljivosti presega 90 odstotkov. Zaradi nivojskih dostopov na perone je treba zagotavljati tudi varovanje potnikov, kar pomeni zamude v železniškem prometu.

Poleg tega prehitevalni tiri na železniških postajah ne dosegajo 750 metrov uporabne dolžine, peronska infrastruktura pa ne izpolnjuje komponent interoperabilnosti. Obstajajo tudi omejitve pri vožnji vlakov v snopih. Signalnovarnostne naprave pa so starejše od 40 let, kar pomeni, da so iztrošene in potrebne zamenjave.

"Z nadgradnjo železniške proge se bo povečala varnost prometa in prepustnost proge za potniški ter tovorni promet, zagotovljena pa bo tudi interoperatibilnost," so izpostavili na Direkciji in pojasnili, da projekt predvideva zamenjavo zgornjega in spodnjega ustroja proge, ureditev odvodnjavanja, zamenjavo vozne mreže, ureditev peronske infrastrukture na postajah, vzpostavitev protihrupne zaščite in ukinitev nivojskih prehodov z ureditvijo podvozov.