c S
Teš v pripravo projektne in investicijske dokumentacije za sosežig nenevarnih odpadkov 08.10.2019 11:40 Ljubljana, 08. oktobra (STA) - Termoelektrarna Šoštanj (Teš) z javim razpisom išče izvajalca, ki ji bo izdelal projektno in investicijsko dokumentacijo ter poročila o vplivih na okolje za dejavnost sosežiga sekundarnega goriva. Gre za sežig nenevarnih odpadkov v kotlih petega in šestega bloka, je razvidno iz razpisne dokumentacije, ponudbe pa Teš pričakuje do 29. oktobra.

Termoelektrarna bo začela s postopkom vpeljave sosežiga nadomestnega goriva, ki je pripravljeno iz nenevarnih odpadkov in bo namenjeno sosežigu v obstoječih kotlih bloka 5 in 6, so v Tešu zapisali v gradivu na razpisu, objavljenem na portalu javnih naročil.

Nadomestna trdna goriva iz odpadkov so predhodno sortirane in predelane odpadne snovi, ki niso primerne za nadaljnjo ponovno uporabo ali recikliranje, jih je pa zaradi relativno visoke energijske vrednosti možno uporabiti v energetske namene kot delno zamenjavo za klasična fosilna goriva. Letno naj bi sežgali 160.000 ton odpadkov.

Uporaba sekundarnih goriv iz odpadkov se v EU vsako leto povečuje, najbolj pa je razvita v državah, ki imajo visok delež ločevanja odpadkov pri izvoru. Najboljši primeri zato so Nemčija, Avstrija, Nizozemska in skandinavske države. Uporaba alternativnih goriv iz odpadkov ima tudi več pozitivnih učinkov, saj uspešno nadomešča fosilna goriva, zmanjšuje emisije toplogrednih plinov ter končne količine odloženih odapdkov, so navedli v Tešu.

Uvedba nove dejavnosti v termoelektrarni bo utemeljena s tehnološkega, okoljskega in ekonomskega vidika, za kar bo izdelana projektna, investicijska in okoljska dokumentacija, ter pridobljena vsa ostala dovoljenja s področja varstva okolja in graditve objekta.

Termoelektrarna bo morala namreč v prihodnjih letih poiskati nadomestilo za domač premog iz Velenja, saj tega ne bo dovolj, pri tem pa preigravajo več možnosti, poleg uvoza tujega premoga še sosežig odpadkov.

Tedanji začasni direktor Teša Mitja Tašler je junija na energetski konferenci v Velenju napovedal, da bo Teš predvidoma konec leta 2020 zaradi rasti cen premoga začela s sosežigom odpadkov, generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne Stojan Nikolić pa je dodal, da so prve analize sosežiga odpadkov spodbudne, uvožen premog pa bi bil najslabša opcija za Teš.

Medtem pa Agencija RS za okolje znova odloča, ali je presoja vplivov na okolje za uvoz premoga za Teš iz tujine potrebna. Sprva so odločili, da vpliva uvoženega premoga na okolje ni treba presojati, ministrstvo za okolje je po pritožbi nevladnikov ta sklep razveljavilo.