c S
Sklad Alfi naj bi kmalu obvladoval več kot polovični delež terjatev do skupine Tuš 08.10.2019 11:12 Ljubljana, 08. oktobra (STA) - Sklad Alfi, približno tretjinski lastnik terjatev do skupine Tuš, se po pisanju Dnevnika pogaja še za nakup okoli 27 odstotkov terjatev. Jedro skupine je po obsegu poslov trgovska družba Engrotuš, ki je lani čiste prihodke ohranila na približno predlanski ravni. Čisti dobiček pa je strmoglavil za 71 odstotkov na 1,66 milijona evrov.

Kot izhaja iz lanskega poročila Engrotuša, objavljenega na spletni strani Ajpesa, je bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) upadel za 43 odstotkov na 5,17 milijona evrov. "Nižji EBITDA je posledica nižje marže v trgovinski dejavnosti, nižjega pribitka v gostinski dejavnosti in nižjih prihodkov od prodaje storitev," so navedli.

Čisti prihodki od prodaje so lani dosegli 480,38 milijona evrov, kar je 0,8 odstotka manj kot predlani. Prihodki od prodaje storitev so bili nižji za 9,3 odstotka zaradi zaključitve dejavnosti bowlinga na lokaciji v Kopru in Celju. Največji delež ali 70 odstotkov v strukturi je imela še vedno maloprodaja, so dodali.

Konec leta je negativni kapital dosegel 60,94 milijona evrov, predlani 62,86 milijona evrov. "Ta je bil lani posledica slabitev dolgoročnih finančnih naložb in oblikovanih rezervacij za dana jamstva za dolgoročne kredite povezanih podjetij," so pojasnili v družbi, ki zaposluje približno 3000 ljudi.

Zagotovili so, da ročnost obveznosti usklajujejo z dobavitelji in da obvladujejo tveganja glede plačilne sposobnosti. Engrotuš je letos februarja delno izboljšal dolgoročno solventnost, saj je njen edini družbenik - to je Tuš Holding, obvladujoča družba skupine Tuš in v lasti Mirka Tuša - zagotovil naknadno vplačilo v nedenarni obliki v višini 25 milijonov evrov, so zapisali.

Upniška struktura skupine Tuš se je lani spremenila, dodatna konsolidacija je predvidena letos. "Kompleksnost usklajevanja interesov med upniki se je zmanjšala, podjetju pa omogočila, da s finančnimi upniki vodi dialog v smeri vzpostavitve dolgoročno ustrezne kapitalske strukture in ohranitve delujočega podjetja," so ocenili.

Kot danes piše Dnevnik, se finančni sklad Alfi pogaja za nakup osemodstotnega deleža terjatev do skupine Tuš, ki jih ima v lasti SID banka. Po neuradnih informacijah časnika se za nakup dogovarja še z BKS Bank, ki ima v lasti osem odstotkov terjatev, in z Gorenjsko banko, ki ima v lasti 11 odstotkov terjatev do Tuša.

Približno 21 odstotkov terjatev do Tuša poseduje Abanka, nekaj manj kot 10 odstotkov pa britanski finančni sklad Anacap Financial Partners, ki jih je odkupil od Nove KBM. Anacap je od Heta Asset Resolution nedavno kupil štiri Tuševe trgovske centre in jih oddal Tuševim trgovinam v najem.