c S
DZ o vladnih aktivnostih za nov sistem dolgotrajne oskrbe na izredni seji prihodnji četrtek 08.10.2019 10:59 Ljubljana, 08. oktobra (STA) - Kolegij predsednika DZ se je danes dogovoril o sklicu izredne seje DZ o dolgotrajni oskrbi. Sejo so zahtevali poslanci SDS, ki izhajajo iz ugotovitev računskega sodišča. Med drugim opozarjajo, da se na tem področju pripravljajo zgolj drage analize in študije namesto konkretnih rešitev. Seja se bo začela v četrtek, 17. oktobra, ob 13. uri.

Računsko sodišče je revizijo izvedlo za obdobje od 1. januarja 2007 do 30. junija 2018. Kot so v predlogu za sejo povzeli v SDS, je ugotovilo, da vlada oziroma pristojni ministrstvi niso bili uspešni pri zagotavljanju dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva in so za projekte, ki naj bi zgolj pokazali, ali so predvidene rešitve v zvezi z dolgotrajno oskrbo ustrezne ali ne, namenili nesorazmerno veliko sredstev.

Sicer pa je večina na kolegiju predsednika DZ danes tudi odločila, da bo DZ predloge novel zakonov o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, o davku od dohodkov pravnih oseb, o davčnem postopku in o dohodnini obravnaval po nujnem postopku.

Gre za ukrepe v okviru davčnega prestrukturiranja. Generalni sekretar vlade Stojan Tramte pa je pojasnil, da so predlagane spremembe korak k ugodnejši davčni strukturi, ki jo je nujno treba vpeljati čim prej, saj analize in mednarodne primerjave kažejo, da je davčna struktura in obremenitev dela v Sloveniji z vidika mednarodne konkurenčnosti ter zagotavljanja kakovostne in strokovne delovne sile slovenskemu gospodarstvu problematična.

Finančni minister Andrej Bertoncelj pa je opozoril na vidik letnega obračunavanja davka, spremembe je nujno sprejeti do konca leta, če jih želimo uporabljati za davčno leto 2020, torej uveljaviti s 1. januarjem 2020. Kar koli bi bilo pozneje, bi pomenilo retroaktivnost davčnih predpisov, je dejal minister.

Po njegovih besedah so zakone več kot osem mesecev v okviru socialnega dialoga usklajevali na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS). Deloma, predvsem pri zakonu o davčnem postopku, pa gre tudi za prenos direktiv EU, kar je treba uveljaviti do konca leta, sicer bo Slovenija morala plačevati dokaj visoke kazni.

Nujnemu postopku pri vseh omenjenih zakonih so nasprotovali v SDS. Kot je dejal vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec, menijo, da je dovolj časa za obravnavo zakonov po rednem postopku, saj gre za pomembne zakone, ki bodo imeli velik vpliv na položaj zavezancev in tudi gospodarstva.

Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat je pozval k bolj "gentelmanskemu odnosu" do opozicije. Ministra je tudi opomnil, da so roki za prenos evropske direktive in tudi na začetek leta vezani roki za davčne spremembe znani že dlje časa. NSi pa je pri glasovanju izrecno nasprotovala nujnemu postopku le pri noveli zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov.

Pri predlogu novele zakona o dohodnini pa imajo zadržke v Levici. Po besedah namestnice vodje strankine poslanske skupine Nataše Sukič ni potrebe po nujnem postopku ali da se zakon sploh sprejme letos. Zakonu je očitala, da prinaša "nova davčna darila za tiste z najvišjimi dohodki". V delu, ki zadeva najvišje plače, pa da ni bil zares usklajen na ESS. Poleg tega je bilo po njenih besedah dogovorjeno, da bo vlada reformo dohodninske lestvice predlagala šele, ko bo vanjo vključila ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in dolgotrajno oskrbo.

Po nujnem postopku bo DZ obravnaval tudi vladna predloga novele zakona o zdravniški službi ter dopolnitev zakona o letalstvu. Pri prvem nujnemu postopku ni nasprotoval nihče, pri drugem so bili proti v SDS in NSi, v Levici pa so se vzdržali.