c S
Svet za kmetijstvo in podeželje tudi o proračunu 08.10.2019 10:43 Ljubljana, 08. oktobra (STA) - Svet RS za kmetijstvo in podeželje se je v ponedeljek med drugim seznanil s predlogom proračuna kmetijskega ministrstva za leti 2020 in 2021. Ministrstvo bo imelo leta 2020 na voljo 469,42 milijona evrov, leta 2021 pa 476 milijonov evrov. Okoli enoodstotni linearni rez, ki so ga morali pri tem izvesti, ni bil na račun evropskih kmetijskih politik.

Kmetijsko ministrstvo je moralo tako kot ostala ministrstva izvesti linearni rez oz. znižati predlog proračuna za prihodnje leto, skupaj so morala ministrstva "privarčevati" 100 milijonov evrov. Na kmetijskem so znižali proračunske postavke tipa 1-integralna sredstva za 1,2 odstotka glede na prvi predlog proračuna za leto 2020.

"Ta rez pa ni bil izveden na račun kmetijskih politik EU. Odhodki za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike so v letu 2020 načrtovani v višini 279,4 milijona evrov in v letu 2021 v višini 266,6 milijona evrov, kar je v skladu z nacionalnimi ovojnicami za leti 2020 in 2021, programom razvoja podeželja 2014-2020 in operativnim programom za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji za obdobje 2014-2020, upoštevaje predvideno dinamiko izvajanja projektov," so sporočili z ministrstva.

Svet, katerega seje se je udeležila tudi ministrica Aleksandra Pivec, se je seznanil tudi s potekom medresorskega usklajevanja predloga resolucije o razvoju kmetijstva po letu 2021, poimenovani Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021.

Na seji so bile predstavljene ključne dopolnitve, ki so bile upoštevane po javni obravnavi in v teku medresorskega usklajevanja. Svet je po krajši razpravi soglašal, da se predlog resolucije po upoštevanih pripombah iz medresorskega usklajevanja čim prej posreduje v vladno proceduro.

Svet se je seznanil tudi s potekom usklajevanja osnutka zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva. Osnutek se dopolnjuje z določenimi vsebinami, ki izhajajo iz medresorskega usklajevanja.

Med dopolnitve sodi, da se na javne zavode v celoti prenaša upravljanje in razpolaganje s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, ki bodo za prodajo oz. oddajo zemljišč v najem ali zakup morali predhodno pridobiti soglasje ministrstva.

Dopolnjuje se tudi definicija kmetijskega in gozdnega zemljišča, po namenski in dejanski rabi, dopolnjeni bodo kriteriji za kvote za javne zavode, ki izvajajo raziskovalno dejavnost s področja kmetijstva in gozdarstva, javni zavodi ne bodo mogli dobiti v upravljanje in razpolaganje kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki so v postopku denacionalizacije.

Člani sveta so bili soglasni, da ministrstvo nadaljuje z vsemi postopki za čimprejšnji sprejem predloga zakona na vladi.

Svet se je sicer v ponedeljek sestal v novi sestavi. Vlada je namreč na podlagi zakona o kmetijstvu za dobo štirih let imenovala člane Sveta za kmetijstvo, večina jih je bila imenovanih ponovno. Člani so v ponedeljek za predsednika sveta ponovno imenovali direktorja Kmetijskega inštituta Slovenije Andreja Simončiča, za podpredsednika pa predsednika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cvetka Zupančiča.