c S
Odbor DZ o predlogu zakona za konverzijo posojil v frankih 08.10.2019 06:56 Ljubljana, 08. oktobra (STA) - Odbor DZ za finance bo danes obravnaval predlog zakona državnega sveta o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede posojil v švicarskih frankih, ki ga je v DZ vložil državni svet. Podpirajo ga v Združenju frank in v zvezi potrošnikov, odklonilno stališče do njega pa imajo vlada, finančno ministrstvo in Banka Slovenije.

Predlog predvideva, da bodo morale banke kredite v švicarskih frankih, ki so bili sklenjeni med 28. junijem 2004 in 31. decembrom 2010, konvertirati v kredite v evrih, in sicer z veljavnostjo na dan, ko je bila sklenjena kreditna pogodba v švicarskih frankih oz. z valutno klavzulo v švicarskih frankih.

Banka bi lahko v spremenjeni pogodbi ob upoštevanju prvotno dogovorjenega pribitka določila višje obrestne mere, takšne, kakršne so ob času sklenitve pogodbe veljale za kredite, dane v evrih. Banke bi bile posojilojemalcem dolžne povrniti razliko med vsoto, ki so jo ti dolgovali zaradi uporabe frankov in valutne klavzule, in vsoto, ki bi jo bili dolžni, če bi bila posojila sklenjena v evrih in brez uporabe valutne klavzule.

Predlog zakona po mnenju vlade ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Sistemski posegi v civilnopravna razmerja bi morali biti čim manjši, obenem pa bi morali najprej izkoristiti obstoječe možnosti reševanja problematike, je izpostavila vlada. Zakonodajnopravna služba DZ je nanj podala številne pripombe in pod vprašaj postavila rešitve, ki predvidevajo retroaktivnost in ki posegajo v načelo enakosti ter v različne pravice.

Odbor bo med drugim obravnaval še predlog novele zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, s katero se podrobneje opredeljuje posebne enote vrednotenja, kot so bencinski servisi, pristanišča in elektrarne. Definiranje teh enot je pomembno za tehnično izvedbo vrednotenja.