c S
Danes obeležujemo svetovni dan dostojnega dela 07.10.2019 13:42 Ljubljana, 07. oktobra (STA) - Mednarodna konfederacija sindikatov je 7. oktober razglasila za svetovni dan dostojnega dela. ZSSS ob svetovnem dnevu dostojnega dela poziva delodajalce k premisleku o dostojnem delu ter delavskemu prispevku h gospodarski rasti in splošni blaginji v državi. Ob tem opozarja na vse bolj zabrisane meje med delom, počitkom in prostim časom.

Dostojno delo je delo, ki se za pošteno plačilo opravlja na varnem delovnem mestu ter omogoča socialno varnost, vključenost, osebni razvoj, svobodo izražanja z delom povezanih skrbi in združevanja, sodelovanje pri odločitvah, pomembnih za posameznike, ter enake možnosti za vse, so ob tej priložnosti zapisali v Statističnem uradu RS.

Na blaginjo delavca, njegovo zadovoljstvo in zavzetost za delo po njihovih navedbah močno vplivata stabilnost in varnost zaposlitve. Slovenija je po kazalniku trajanja dela pri trenutnem delodajalcu v EU med prvimi, saj je leta 2018 delala pri istem delodajalcu najmanj 10 let več kot polovica delovno aktivnih, starih 25 in več let. Lani je bila povprečna ocena zadovoljstva z delom na lestvici od 0 do 10 v Sloveniji 7,5.

Običajni delovni teden pri nas je dolg 40 ur. V letu 2018 je običajno delalo 49 ali več ur na teden nekaj več kot sedem odstotkov delovno aktivnih oseb, evropsko povprečje medtem znaša devet odstotkov. Povprečna ocena dolžine prostega časa je v Sloveniji znašala 7,2.

Usklajevanje dela in družinskega življenja je pogosto lahko zahtevno in vpliva na kakovost dela. Ena od letošnjih osrednjih tem svetovnega dneva dostojnega dela pa je v tej luči večja vključenost žensk na trgu dela. Delovno aktivne ženske v Sloveniji so lani predstavljale 46 odstotkov vseh delovno aktivnih.

Slovenija je tudi ena od držav EU z najmanjšo razliko med povprečno plačo moških in povprečno plačo žensk. Lani je bila povprečna mesečna bruto plača žensk s 1709 evri za 127 evrov nižja od povprečne mesečne bruto plače moških, ki je znašala 1836 evrov.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) ob svetovnem dnevu dostojnega dela posebej poudarja pomen ravnovesja med delom in prostim časom ter pravico "do izklopa v kontekstu stare sindikalne zahteve: osem ur dela, osem ur prostega časa in osem ur počitka".

"Uporaba digitalnih in telekomunikacijskih orodij nam zagotovo v mnogih pogledih olajšuje življenje in tudi delovne procese, hkrati pa tudi močno vpliva na vse bolj zabrisane meje med delom, počitkom in prostim časom. Od delavk in delavcev se vse bolj pričakuje pregledovanje službene elektronske pošte ali dosegljivost na mobilni telefon po izteku delovnega časa, celo med bolniško odsotnostjo ali med dopustom. V primeru, da je narava dela oz. delovnega mesta taka, da vsebuje tudi t. i. stalno dosegljivost, morajo biti te posebnosti jasno opredeljene v pogodbi o zaposlitvi," opozarjajo.

Svetovni dan dostojnega dela v največji sindikalni centrali v Sloveniji med drugim obeležujejo s stojnico v Miklošičevem parku v Ljubljani.

"Delavci v Sloveniji in drugod se morajo vedno bolj zanašati sami nase. Ideološka predpostavka, da je oseba odgovorna za vse svoje uspehe in neuspehe, tudi kadar so ti posledica družbenega položaja osebe, je vedno bolj sprejeta v zavesti ljudi," pa pravijo v Gibanju za dostojno delo in socialno družbo, ki se bori proti prekarnosti.

Ob tem izpostavljajo problematiko arhitektov in študentov arhitekture, ki so pripravljeni delati tudi po 16 ur na dan, ob koncih tedna, na črno, v prikritih delovnih razmerjih in celo brez plačila. In tako je v mnogih poklicih, dodajajo.

"Menimo, da je to posledica umika države iz njene vloge načrtovalke dolgoročnih rešitev za bivanjsko situacijo prebivalk in prebivalcev, obenem pa so razkropljena delovna sila, množice samostojnih podjetnikov in njihova slaba sindikalna povezanost način, da je kapitalu zagotovljena premoč nad ljudmi," pišejo v sporočilu za javnost.

Po njihovih raziskavah mladi samozaposleni v Ljubljani v povprečju zaslužijo 430 evrov neto na mesec, medtem ko zaposleni za nedoločen čas zaslužijo povprečno 1000 evrov na mesec, ob tem pa imajo - vsaj po pogodbi - zagotovljeno pravico do plačane bolniške odsotnosti, dopusta, regresa in drugih stroškov.

Razliko med prekarnostjo in dostojnim delom vidijo v tem, ali oseba lahko plača stanovanje in z njim povezane stroške, ali si lahko privošči hrano, obleke, dopust, ali lahko gre na bolniško, ali si v prostem času lahko privošči kulturno udejstvovanje in socializiranje itd.

V tej luči so kritični tudi do "sindikatov starega kova", pri katerih zaznavajo veliko nerazumevanja za sodobne netipične oblike dela. "Če želi imeti sindikalizem prihodnost, bo moral vključevati združevanje delavcev, skritih pod različne pravne oblike dela, prek katerih so stroški tržnega tveganja prestavljeni na delavca," zaključujejo.