c S
Mladim prevzemnikom kmetij na voljo 15 milijonov evrov 04.10.2019 20:37 Ljubljana, 04. oktobra (STA) - Kmetijsko ministrstvo je danes v uradnem listu objavilo peti javni razpis za pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. V njem je razpisanih 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz programa razvoja podeželja, ki jih lahko koristijo kmetje, stari od 18 do 40 let. Rok za prijavo je od 28. oktobra do 6. decembra.

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Pogoj za izplačilo vseh sredstev je izpolnjevanje predpisanih obveznosti in izpolnitev vseh razvojnih ciljev iz poslovnega načrta, ki ga mora mladi kmet priložiti vlogi na javni razpis.

Javni razpis je, kot so pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, razdeljen na dva sklopa, ki opredeljujeta možnost prijave v odvisnosti od tega, ali je mladi kmet vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali ne.