c S
KLS Ljubno zaradi upada naročil lani z nižjimi prihodki in dobičkom 05.10.2019 15:33 Ljubno ob Savinji, 05. oktobra (STA) - Podjetje KLS Ljubno, specialist za zobate vence, je lani ustvarilo manj prihodkov od prodaje kot leto pred tem, nižji je bil tudi čisti dobiček. V podjetju to pripisujejo upadu naročil. Za letos sicer načrtujejo rekordno prodajo in velike investicije.

Lani so tako v KLS Ljubno ustvarili 44,9 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, leto prej pa so ti znašali 47,1 milijona. Čisti dobiček je dosegel skoraj 11 milijonov evrov, približno tri milijone manj kot leta 2017.

Kot je v lanskem poslovnem poročilu, objavljenem na spletnih straneh Ajpesa, zapisal direktor KLS Ljubno Mirko Strašek, so imeli v prvih sedmih mesecih lani načrtovano in pričakovano rast naročil, od avgusta pa so se začela mesečna naročila zniževati povprečno za skoraj 20 odstotkov glede na leto 2017.

Sicer pa je družba lani izvozila za 41,8 milijona evrov izdelkov oz. 96,2 odstotka vrednosti vseh prodanih proizvodov, od tega 13,3 odstotka na Kitajsko. Prav tako so v letu 2018 realizirali doslej največje število projektov za nove proizvode.

Kupci so jim potrdili 38 začetnih vzorcev za nove projekte. Pomemben napredek so naredili tudi pri razvoju učinkovitosti in zanesljivosti proizvodnih procesov. Veliko finančnih sredstev so vložili v posodobitev obstoječih proizvodnih linij, v izvirne tehnološke rešitve in povečanje proizvodnih zmogljivosti. Za naložbe je KLS, ki zaposluje okrog 250 delavcev, tako lani namenil 11,3 milijona evrov.

"Izvršen napredek in povečan obseg avtomatizacije, robotizacije in digitalizacije procesov zagotavlja našo pripravljenost na pričakovane izzive v prihodnjih letih," meni Strašek.

Po njegovih besedah so letošnje poslovne cilje postavili skladno s tržnimi razmerami na trgu avtomobilske industrije in doseženo tržno pozicijo na globalnem trgu. Strašek napoveduje, da bodo letos povečali skupno učinkovitost družbe in njeno globalno konkurenčnost. Prodaja pa naj bi presegla rekordno vrednost iz leta 2017.

Za napredek v letošnjem letu in zagotovitev rasti in razvoja v letu 2020 družba načrtuje velika investicijska vlaganja, in sicer v višini od 14 do 16 milijonov evrov. Zgradili bodo 5000 kvadratnih metrov novih stavb za potrebe proizvodnje, nov zbirni center za tehnološke in komunalne odpadke ter proizvodno halo za nov proizvodni program.

Poleg zgradb, ki predstavljajo četrtino načrtovane vrednosti investicij, bodo največji del finančnih sredstev vložili v stroje in tehnološko opremo. Posodobili bodo obstoječe in zgradili nove proizvodne zmogljivosti, ki jih bodo potrebovali za načrtovano povečanje naročil letos in prihodnje leto.

Večji del investicijske vrednosti bo namenjen tudi nakupu opreme za razvoj novega proizvodnega programa, je še napovedal Strašek.