c S
Večino blagovne menjave Slovenije ustvarilo tisoč največjih izvoznikov in uvoznikov 04.10.2019 13:27 Ljubljana, 04. oktobra (STA) - Izvoz in uvoz Slovenije sta bila tudi lansko leto skoncentrirana v majhnem številu največjih izvoznikov in uvoznikov: sto največjih izvoznikov in uvoznikov je ustvarilo približno polovico vrednosti celotnega izvoza in uvoza, tisoč največjih izvoznikov in uvoznikov pa 88 odstotkov celotnega izvoza in 81 odstotkov celotnega uvoza.

Najštevilnejša tako med izvozniki kot med uvozniki so bila mikropodjetja, na drugem mestu po številu so bila mala podjetja. Mikro in mala podjetja skupaj so prispevala skoraj četrtino vrednosti celotnega izvoza in tretjino vrednosti celotnega uvoza.

Presežek v blagovni menjavi Slovenije s tujino so ustvarila večinoma podjetja iz področja predelovalne dejavnosti, primanjkljaj pa podjetja iz področja dejavnosti trgovina.

Pri trgovanju z državami članicami EU je Slovenija lani ustvarila primanjkljaj v vrednosti 0,2 milijarde evrov, pri trgovanju z državami nečlanicami EU pa presežek v vrednosti 0,4 milijarde evrov. Celoten presežek v blagovni menjavi Slovenije s tujino je dosegel 0,2 milijarde evrov.

K blagovni menjavi Slovenije so lani, podobno kot v prejšnjih letih, največ prispevala podjetja s sedežem v osrednjeslovenski statistični regiji. Izvoz teh podjetij je predstavljal 27 odstotkov celotnega izvoza Slovenije, njihov uvoz pa 42,8 odstotka vrednosti celotnega uvoza Slovenije.

Podjetja s sedežem v osrednjeslovenski statistični regiji so vrednostno največ blaga izvozila v Italijo (15,1 odstotka) in Hrvaško (14 odstotkov), uvozila pa iz Nemčije (18,8 odstotka) in Italije (11,7 odstotka).

Drugi največji delež k vrednosti trgovanja Slovenije so prispevala podjetja s sedežem v statistični regiji jugovzhodna Slovenija. Njihov izvoz je znašal 12,9 odstotka celotnega izvoza Slovenije, njihov uvoz pa 8,4 odstotka celotnega uvoza Slovenije. Podjetja iz te regije so vrednostno največ blaga izvozila v Francijo (18,1 odstotka) in Nemčijo (15,8 odstotka), uvozila pa iz Italije (16,5 odstotka) in Francije (15 odstotkov).