c S
Proračuna novomeške občine za prihodnji leti skozi prvo obravnavo 04.10.2019 10:49 Novo mesto, 04. oktobra (STA) - Novomeški svetniki so na četrtkovi seji opravili prvo obravnavo in potrdili predloga proračunov Mestne občine Novo mesto za prihodnji leti, ki za naložbe predvidevata skoraj polovico proračunskega denarja. Prav tako so v prvi obravnavi potrdili predloga prenovljenega ustanovitvenega akta Dolenjskih lekarn in nakup zemljišč v Podbrezniku.

Po besedah novomeškega župana Gregorja Macedonija predlog občinskih proračunov za prihodnji leti predvideva 50,5 milijona evrov odhodka za prihodnje leto in za leto 2021 49 milijonov evrov. Proračuna za naložbe prihodnjih dveh let predvidevata skoraj polovico oz. do 45 odstotkov proračunskega denarja.

Med prednostnimi nalogami prihodnjih dveh let je župan navedel zagotovitev kohezijskega in državnega denarja zanje, naložbe v trajnostno mobilnost, prenovo urbanega prostora, projekte krajevnih skupnosti, sodelovanje z nevladnimi organizacijami, okrepitev kakovosti bivanja občanov, socialne programe in nadgradnjo storitev oz. projekta t. i. pametnega mesta.

Omenjeni proračunski predlog predvideva tudi varčevanje in odplačevanje občinskega dolga, ki je konec leta 2014 oz. ob začetku Macedonijevega prvega županskega mandata dosegal 12 milijonov evrov.

Občina sicer dolg "konstantno odplačuje". Do konca tekočega leta ga namerava znižati na nekaj manj 7,14 milijona evrov, po omenjenem proračunskem predlogu pa naj bi občinski dolg prihodnje leto znašal nekaj manj kot 4,24 milijona evrov in leta 2021 še nekaj manj kot 3,12 milijona evrov.

Novomeški svetniki so med drugim v četrtek v prvi obravnavi obravnavali predlog prenovljenega ustanovitvenega akta javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto. Ker so zavod leta 1991 ustanovile le občine Novo mesto, Črnomelj, Metlika in Trebnje, morajo namreč glede na to, da zdaj pokriva območje 15 občin, njegovo delovanje določiti širše ter v novi svet zavoda vključiti še predstavnike preostalih dolenjskih in belokranjskih občin, hkrati pa zavodove akte posodobiti in uskladiti z novo zakonodajo.

Novomeški svetniki so po prvi obravnavi soglašali tudi z namero Mestne občine Novo mesto, da uveljavi predkupno pravico za odkup zemljišč podjetja Imos v stečaju v novomeškem Podbrezniku, ki bi sicer pripadla DUTB.

Gre za zemljišča, ki bi ob ustrezni komunalni opremljenosti pritegnila zasebne naložbenike in s tem spodbudila nadaljnji razvoj tega območja, je pojasnil župan Macedoni.