c S
Za projekt zaDravo in prenovo grada Borl evropska sredstva 03.10.2019 12:56 Ljubljana, 03. oktobra (STA) - Projekta za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na porečju Drave, ki sta del programa upravljanja območij Natura 2000, zaDravo in grad Borl, bosta deležna evropske podpore. Od skupaj 8,2 milijona evrov, kolikor sta vredna projekta, jih bo namreč EU prispevala več kot 6,5 milijona evrov.

Kot so sporočili iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je kot organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad izdala odločbo o sofinanciranju, sta projekta del programa upravljanja območij Natura 2000.

Namen projekta zaDravo je izboljšanje nekaterih habitatnih tipov in vrst (kačji potočnik, veliki pupek, hribski urh močvirska sklednica, bober, vidra in drugi) na varovanem območju Nature 2000. Posebno pozornost bodo projektni partnerji namenili tudi nadgradnji izobraževalno-interpretacijskih vsebin z namenom ozaveščanja o pomenu ohranjanja biotske pestrosti območij Natura 2000 in kulturne dediščine.

Za nekaj manj kot 6,2 milijona evrov vreden projekt zaDravo bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 4,9 milijona evrov.

V projektu sodelujejo Mariborska razvojna agencija, Zavod RS za varstvo narave, Direkcija RS za vode, Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj ter občine Duplek, Središče ob Dravi in Starše.

Projektu zaDravo je komplementaren projekt interpretacijsko-informacijski center območja Natura 2000 - grad Borl, v okviru katerega bodo obnovili del gradu. K dva milijona evrov vrednemu projektu bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,6 milijona evrov.