c S
Za razvojno podporo pomurskemu gospodarstvu v desetih letih 50 milijonov 03.10.2019 07:22 Murska Sobota, 02. oktobra (STA) - Država bo v skoraj desetih letih za podporo pomurskemu gospodarstvu skupno namenila okoli 50 milijonov evrov, letos bo zagotovila tudi 33 milijonov evrov, predvidenih po zakonu o razvojni pomurski regiji, je danes v Murski Soboti povedal državi sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Cantarutti.

Po Cantaruttijevih besedah gre za lep znesek, ki je spodbudil konkurenčnosti regije, podprte naložbe pa so podjetjem omogočila tehnološke posodobitve, v regiji je nastalo tudi čez 900 novih delovnih mest, zmanjšala se je brezposelnost, okolje pa mladim veliko bolj zagotavlja možnosti, da ostanejo v pokrajini, tudi stopnja registrirane brezposelnosti je precej nižja od kritične meje 17 odstotkov, kot je bila ob sprejemu zakona, zdaj je okoli 12 odstotkov.

Čeprav je Pomurje še vedno razvojno najbolj ogrožena slovenska regija, podatki o bruto domačem proizvodu kažejo, da se BDP na prebivalca povečuje. Po podatkih Ajpesa je bilo od leta 2010 do danes ustanovljenih 516 podjetij, ki še poslujejo.

Zakon o razvojni pomurski regiji je bil sprejet leta 2009 kot del ukrepov za reševanje zaostrenih gospodarskih razmer v pomurski regiji po stečaju več ključnih podjetij, med njimi Mure. Pomurje je bilo takrat daleč najmanj razvita slovenska regija z velikimi primanjkljaji v infrastrukturi, še posebno pri oskrbi z vodo in razvojni infrastrukturi. Zakon je bil dvakrat podaljšan, pomoč pa namenjena spodbujanju naložb in ustvarjanju delovnih mest, spodbujanju razvoja človeških virov, socialnega podjetništva, promociji regije, podpori pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov, pa tudi spodbudam za zaposlovanje, davčnim olajšavam za vlaganja ter prednostni obravnava programov in projektov iz regije pri kandidiranju za sredstva.

Cantarutti in direktor direktorata za regionalni razvoj Marko Drofenik sta podatke o državnih spodbudah Pomurju predstavila pred odprtjem nove poslovno-proizvodne stavbe Medicopa in povedala, da bo Pomurje iz dogovora za razvoj regij predvidoma dobilo 52,8 milijona evrov, iz programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017-2020 v višini 2,1 milijona pa je bilo lani že izplačanih 700.000 evrov.

Lani je na javnih razpisih, pozivih ali ukrepih ministrstva ali prek izvajalskih institucij pomoč dobilo 68 podjetij, od tega 46 gospodarskih družb, 21 samostojnih podjetnikov posameznikov in en zavod. Skupno je bilo odobrenih nekaj več kot osem milijonov evrov oz. 3,9 odstotka vseh dodeljenih sredstev, od tega 5,8 milijona subvencij, 382.000 posojil in 1,9 milijona jamstev.

Poleg tega so lani na podlagi zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja dodelili dve investicijski spodbudi, podjetju Ocean Orchids 9,3 milijona evrov za logistični objekt za gojenje in hrambo rastlin, ki bo zagotovil 40 novih delovnih mest, ter podjetju Medicop 6,6 milijona evrov za skladiščno-razvojni center za medicinsko opremo, ki bo zagotovil 23 novih delovnih mest, odprli pa so ga danes.

V turizmu je ministrstvo od leta 2016 v Pomurju podprlo štiri turistične produkte v skupni višini 606.000 evrov, gre za Kulinarično v Panonski vasi, Panonian Biketrip, projekt Grajska klet Esterhazy 1716 ter Doživetja za profesionalne športnike in njihove družine s ciljem prodora na arabski trg. Za razvoj in promocijo turistične ponudbe vodilne turistične destinacije Moravske Toplice, Lendava in Radenci pa je prispevalo 202.000 evrov.

Ministrstvo podpira tudi projekte, pomembne za slovensko manjšino na Madžarskem, v čim večji meri v sklopu programa sodelovanja Interreg, za slovenska podjetja v Porabju pa si bodo prizadevali najti potencialne vlagatelje, ki bodo prispevali k njihovemu razvoju. Ob tem se bodo trudili najti pravno podlago za finančno podprtje naložb slovenskih podjetij v Porabju.

Na ministrstvu pa razmišljajo o novih možnostih podpore, tudi o programu konkurenčnosti za obmejna območja, sta med drugim še povedala njena predstavnika.