c S
Predlog davčnih sprememb danes na mizi ministrov 03.10.2019 08:27 Ljubljana, 03. oktobra (STA) - Vlada ima danes na dnevnem redu tudi predlog že spomladi napovedanih davčnih sprememb, katerih cilj je razbremenitev stroškov dela in s tem povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Zaradi razbremenitve lestvice za odmero dohodnine se bo v državni proračun steklo manj davkov, zato vlada predlaga večjo obdavčitev kapitala.

V paketu davčnih sprememb so predlogi sprememb zakonov o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih oseb ter o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, posledično so potrebne še spremembe zakona o davčnem postopku.

Po predlogu se bosta zvišali splošna in dodatna splošna olajšava pri dohodnini, dohodninska lestvica pa spremenila na način, da se razbremeni srednji dohodkovni razred. S tem namenom je predvideno zvišanje mej vseh petih davčnih razredov, v nekaterih se znižujejo tudi stopnje davka. Za najvišje prejemke je še naprej predvidena 50-odstotna obdavčitev.

Davek do kapitalskih dobičkov se bo z letom 2020 zvišal s 25 na 27,5 odstotka, so pa na finančnem ministrstvu po zaključku javne obravnave odstopili od nameravanega zvišanja stopnje davka od dohodkov pravnih oseb. Ta tudi po najnovejšem predlogu ostaja pri 19 odstotkih, ostaja pa v predlogih zapisana uvedba uvedla minimalne obdavčitve dohodkov pravnih oseb v višini sedmih odstotkov.

Vlada bo imela danes na mizi tudi predlog novele zakona o urejanju trga dela, ki s ciljem omejiti prekarnost in podaljšati delovno aktivnost med drugim predlaga zvišanje zavarovalne dobe za priznanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti z veljavnih devet na 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih. Predlog ob tem zvišuje minimalno denarno nadomestilo s 350 na 530,19 evra bruto.

Na dnevni red seje vlade je uvrščen tudi predlog novele zakona o zdravniški službi. Cilj zakona je za letos zagotoviti dodatna sredstva za financiranje pripravništva zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter specializacij zdravnikov iz proračuna, s čimer se bodo sprostila dodatna sredstva zdravstvene zavarovalnice za plačilo zdravstvenih storitev in skrajševanje čakalnih dob, in podaljšanje veljavnosti teh določb do konca leta 2020.

Kljub nekaterim napovedim pa na dnevnem redu za zdaj še ni predloga pokojninske novele, po katerem bo odmerna lestvica za izračun pokojninske osnove odvisna le od dopolnjene pokojninske dobe in nič več hkrati tudi od spola. Bi pa utegnili dnevni red danes še razširiti.