c S
Vlada v nov razpis za prenovo Hotela Brdo 02.10.2019 17:09 Ljubljana, 02. oktobra (STA) - Generalni sekretariat vlade bo po odločitvi Državne revizijske komisije, ki je razveljavila del razpisne dokumentacije za prenovo protokolarnega hotela na Brdu pri Kranju, v kratkem začel nov razpisni postopek, v katerem bo upošteval ugotovitve komisije, so pojasnili za STA. Za koliko se bo zamaknil predvideni zaključek del, še ne vedo.

Državna revizijska komisija je delno ugodila revizijskemu zahtevku avstrijske gradbene družbe Strabag in zaradi kršitev zakona o javnem naročanju razveljavila del razpisne dokumentacije za prenovo protokolarnega hotela. Vlada je postopek oddaje naročila v petek ustavila in bo zdaj pripravila nov razpis.

Državno revizijsko komisijo je med drugim zmotilo, da želi vlada kot naročnik od ponudnikov pridobiti reference za primerljivo zahtevne objekte. Kot je senat komisije zapisal v sklepu, objavljenem na njenih spletnih straneh, se strinjajo, da gre pri naročilu za kompleksno gradnjo in je razumljivo, da želi vlada od ponudnikov pridobiti reference za primerljivo zahtevne objekte.

"Vendar pa je treba ugotoviti, da naročnikovo pojasnjevanje primerljivosti objektov ostaja na ravni splošnega - naročnik zgolj zatrjuje neprimerljivost določenih objektov, ne da bi pri tem konkretno pojasnil, zakaj določeni objekti, ki jih je s klasifikacijo zajel, izpolnjujejo njegova pričakovanja kompleksnosti, drugi objekti, ki s klasifikacijo niso zajeti, pa ne," so poudarili v komisiji.

Vlada je namreč med objekti, ki ustrezajo kot referenca, med drugim navedla gostilne, restavracije in točilnice ali paviljone ter stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih, ne pa denimo trgovskih centrov ali podobnih objektov.

V razpisu je vlada opredelila tudi pogoje za priznanje tehnične in strokovne sposobnosti, med njimi zahteve za ključne kadre, kot so vodje del in vodja gradnje. Komisija je ugotovila, da je vlada s tem, ko je določila, da mora podizvajalec v primeru zagotavljanja ključnih kadrov izvesti najmanj 60 odstotkov vseh del iz predračuna, kršila zakon. Taka določba ima namreč "dejansko učinek prepovedi oziroma znatne omejitve sodelovanja s podizvajalci".

Prav tako je bila po mnenju Državne revizijske komisije neprimerna oziroma nesorazmerna zahteva naročnika, da mora ponudnik predložiti oceno uspešnosti izvedbe referenčnega posla z ocenami od ena do pet. Naročnik ni pojasnil, zakaj potrebuje ta podatek, poleg tega je tudi nepotreben, saj ne vpliva na veljavnost reference, so poudarili.

Z obnovo in razširitvijo hotela se sicer precej mudi, saj ga bo Slovenija potrebovala med predsedovanjem Svetu EU v drugi polovici leta 2021. Po prvotnih načrtih generalnega sekretariata vlade, ki vodi projekt, naj bi prenovljeni hotel vrata odprl januarja 2021. Za koliko se bo predvideni zaključek del zamaknil zaradi novega razpisa, generalni sekretariat vlade še ne more napovedati. Za izvedbo investicije je predvidenih 26,2 milijona evrov.

Od septembra poteka tudi obnova vladne stavbe v Ljubljani. Obnavljajo sistema hlajenja in ogrevanja ter nadgrajujejo sisteme s centralnim nadzornim sistemom. Predvidena je zamenjava hladilnih agregatov in ureditev hladilne strojnice ter zamenjava obstoječih konvektorjev. Obstoječi hladilni agregati so namreč dotrajani; med obratovanjem je tudi na priključnih cevovodih konvektorjev prišlo do korozije cevovodov zaradi nastajanja kondenzata na ceveh, ki je posledica slabo izvedene izolacije v času gradnje.

Hkrati bodo v vladni stavbi vzpostavili optično omrežje in nadgradili varnostne standarde, ki so predvideni v sklopu zagotavljana ustrezne kibernetske varnosti na državni ravni. V sklopu projekta bo vzpostavljen nov informacijsko-komunikacijski sistem za obravnavo tajnih podatkov, ki bo omogočal tudi druge oblike varnega komuniciranja, sodelovanja in izmenjave vsebin. Ocenjena skupna vrednost projekta obnove vladne stavbe je dobrih 800.000 evrov.