c S
Delodajalci vlado pozivajo k sprejemu davčnih sprememb 02.10.2019 17:03 Ljubljana, 02. oktobra (STA) - Delodajalske organizacije so danes vlado pozvale, naj čim prej obravnava že spomladi napovedani paket davčnih sprememb ter ga posreduje v postopek v državni zbor. Na finančnem ministrstvu odgovarjajo, da je paket že nared, vlada ga bo predvidoma obravnavali v četrtek.

Finančni minister Andrej Bertoncelj je spremembo več davčnih zakonov, ki bi šle v smeri razbremenitve dela, napovedal februarja. Maja je bila nato že uveljavljena razbremenitev regresa, junija pa je vlada dala v javno obravnavo še dodatne predloge, s katerimi naj bi razbremenili delo, izpad prihodkov pa nadomestili z dodatno obdavčitvijo kapitala.

Po zaključeni javni obravnavi so na ministrstvu te predloge nekoliko prilagodili pripombam, zapletlo pa se je na septembrski seji Ekonomsko-socialnega sveta, ko socialni partnerji v nasprotju s pričakovanji niso dosegli soglasja. Minister Bertoncelj je zato predlagal nadaljevanje pogajanj, katerim pa niso naklonjeni niti sindikati niti delodajalci.

Gre za predloge sprememb zakonov o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih oseb ter o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. Dohodninska lestvica naj bi se spremenila na način, da se v največji meri razbremeni srednji dohodkovni razred. Izpad prihodkov bi se nadomestil s zvišanjem obdavčitve kapitalskih dobičkov in po prvotnih načrtih tudi z zvišanjem davka od dohodkov pravnih oseb, vendar so pozneje to namero opustili.

Danes so se sešle delodajalske organizacije in predlog podprle. "Že več let opozarjamo, da je obremenjenost dela z davki in prispevki v Sloveniji prekomerna, zlasti pri ključnih kadrih, ki največ prispevajo k dodani vrednosti v podjetju. Zato si prizadevamo za takšno davčno razbremenitev dela, ki bi se odrazila v občutnem dvigu neto plač zaposlenih in krepitvi srednjega razreda ter variabilnega nagrajevanja. Paket predlaganih sprememb ocenjujemo kot dober korak v tej smeri," so po sestanku sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije.

Opozarjajo pa pred nameravano uvedbo minimalne efektivne obdavčitve pri davku od dohodka pravnih oseb v višini sedmih odstotkov, saj bi ta prizadela razvojna podjetja. "Zato ocenjujemo, da so potrebne spremembe zakonodaje pri načinu in obsegu uveljavljanja davčnih olajšav na različnih segmentih. Prav tako je za dvig produktivnosti v gospodarstvu potrebno nadaljevati z davčno razbremenitvijo nagrade za poslovno uspešnost," so še opozorili delodajalci.