c S
Na konferenci poziv k definiciji in ukrepom proti energetski revščini 02.10.2019 14:50 Ljubljana, 02. oktobra (STA) - Energetska revščina postaja vse bolj prepoznana kot problem, ki zahteva ustrezno in učinkovito naslavljanje s strani državnih akterjev. Treba je oblikovati ustrezno definicijo in nato ukrepe za zmanjšanje energetske revščine, je bilo mogoče slišati na današnji konferenci Energetska revščina: rešitve na praktični in strukturni ravni.

EU nalaga državam, da v svojih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtih opredelijo problematiko in pripravijo definicijo energetske revščine ter ustrezne ukrepe za njeno zmanjševanje. Slovenija take definicije še nima. V zadnjem osnutku energetskega in podnebnega načrta je ta problematika zgolj omenjena, opozarjajo v društvu za sonaraven razvoj Focus, ki je v Ljubljani organiziralo konferenco.

"Tema energetske revščine je v trenutnem osnutku načrta obdelana nezadovoljivo, saj pripravo vse vsebine pušča za obdobje 2021-2023, ko naj bi bila določena definicija energetske revščine in pripravljen akcijski načrt za boj proti energetski revščini," je danes opozoril predstavnik društva Tomislav Tkalec.

Po njegovih besedah se hkrati kaže nezadostna vključenost socialnega sektorja v izvajanje obstoječih in tudi v pripravo novih ukrepov. "Ukrepe pripravljajo na Eko skladu in ministrstvu za infrastrukturo. Delno se vključujejo tudi ministrstvo za okolje in posamezni centri za socialno delo, medtem ko je ministrstvo za delo že vrsto let precej pasivno glede tematike," je bil kritičen.

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Bojan Kumer je dejal, da je področje energetske revščine izjemno pomembno, "saj bomo lahko le z razvojem ustreznih znanj in veščin v prihodnosti prepoznali ključne izzive na tem področju in oblikovali ustrezne cilje ter politike in ukrepe za njihovo doseganje".

Strinjal se je, da bo prvi izziv definicija. V preteklosti pa so na ministrstvu po njegovih besedah že pripravili osnovni okvir za umestitev izvajanja ukrepa zmanjševanja energetske revščine preko Eko sklada. "Pričakujemo, da bodo še v letošnjem letu izpolnjeni pogoji za izvajanje tega ukrepa," je dodal.

V Sloveniji se vendarle že izvaja nekaj programov in projektov, katerih namen je zmanjševanje energetske revščine. Direktorica Eko sklada Mojca Vendramin je pojasnila, da je v okviru projekta Zero na voljo brezplačen energetski nasvet prejemnikom denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka. Poleg tega je v pripravi nov ukrep, financiran iz kohezijskih sredstev, ki bo zagotovil energetsko obnovo stavb 500 gospodinjstvom.

Vendraminova je menila še, da bi bilo najbolje ukrepe za zmanjšanje energetske revščine vključiti v socialno politiko: "V ukrepe reševanje energetske revščine je potrebno vključiti tudi centre za socialno delo. Treba je zagotoviti, da je prehod v nizkoogljično družbo pravičen in da stroški blaženja podnebnih sprememb niso na ramenih revnejšega prebivalstva."

Sociologinja in raziskovalka Valerija Korošec je opozorila, da je razlika med navadno revščino, ko si lačen, in energetsko revščino. Ko si lačen, veš, kaj moraš jesti, pri energetski revščini pa ljudje težave ne znajo rešiti. V spopadu s problematiko je predlagala univerzalen minimalen pristop, denimo, da se s pomočjo kohezijskih sredstev vsakemu gospodinjstvu določi količina čiste energije, pri čemer bi to od njih terjalo učinkovito vedenje in jih varovalo pred izkopom elektrike.

Tea Rutar s Statističnega urada RS (Surs) je poudarila, da v Sloveniji zaradi odsotnosti definicije o energetski revščini ni točnega podatka o njenem obsegu. Surs pa objavlja podatke tem, kakšen je delež izdatkov gospodinjstev za energijo v stanovanjih, pri čemer ugotavlja, da je že leta 2015 za 20 odstotkov gospodinjstev z najnižjimi dohodki znašal 18 odstotkov. Torej stroški za plin, elektriko in druga goriva v stanovanjih predstavljajo skoraj petino izdatkov najrevnejših.