c S
NSi izpodbija ustavnost zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin 02.10.2019 13:16 Ljubljana, 02. oktobra (STA) - NSi je vložila zahtevo za presojo ustavnosti zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki je bil sprejet leta 2017. "Izpodbijamo zakonsko ureditev ocenjevanja vrednosti nepremičnin in s tem določanja davčne osnove osnove zakona na nepremičnine ter neenako obravnavo lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč," je povedala poslanka NSi Iva Dimic.

"Menimo, da je zakon v neskladju s 147. členom ustave, ki določa načelo zakonitosti na davčnem področju in določa, da je predpisovanje davkov pristojnost zakonodajalca, ki jih sme določiti samo z zakonom," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejala Dimičeva. V zakonu bi moralo biti določeno, katere značilnosti oz. podatki o nepremičnini vplivajo na določitev njene posplošene vrednosti, ki naj bi se uporabljala tudi v davčne namene.

Ker je bilo že ugotovljeno, da je oblikovanje modelov vrednotenja nepremičnin ključnega pomena za določitev položaja davčnega zavezanca, bi morali biti modeli vrednotenja nepremičnin in vse podlage za to vrednotenje jasno opredeljene v zakonu, kar pa po mnenju NSi niso. "Zakon namreč določitev modelov vrednotenja prepušča vladi in podzakonskim aktom," je opozorila.

V NSi zatrjujejo še, da je zakon v neskladju z ustavo v delu, ki določa načelo enakosti pred zakonom, zaradi določbe, da se kmetijska in gozdna zemljišča vrednoti po namenski rabi, pri čemer so ostale nepremičnine vrednotene po dejanski rabi. Zakon ne pojasni razlogov za takšno izjemo pri obravnavi kmetijskih in gozdnih zemljišč in zavezance, ki so v bistveno enakih položajih, obravnava različno, je povzela Dimičeva.

Ureditev v zakonu želi z določenimi metodami vrednotenja kmetijskih in gozdnih zemljišč pospešiti pozidavo oz. promet s kmetijskimi zemljišči, ki imajo v občinskih ali državnih prostorskih načrtih status stavbnih zemljišč, saj bo lastnik zemljišča, ki je po dejanski rabi kmetijsko, po namenski pa stavbno, zaradi visokih dajatev prisiljen prodati svoje zemljišče.

Na to, da geodetska uprava v svojih evidencah ne upošteva dejanskega stanja na terenu in ga posplošuje, čeprav je dejansko stanje popisano ali poslikano na več načinov, je opozoril predsednik Kmečke zveze NSi Janez Beja. Izpostavil je problematiko neurejenih evidenc o cestah javnega pomena, ki so še vedno v lasti zasebnikov, in se zavzel, da se kmetijska zemljišča z namensko rabo za stavbno ne vrednotijo po tržni vrednosti.