c S
Izolska občina prodala stavbno zemljišče v Livadah 02.10.2019 09:45 Izola, 02. oktobra (STA) - Izolska občina je na torkovi dražbi prodala stavbno zemljišče v Livadah v izmeri nekaj več kot 16.600 kvadratnih metrov po izklicni ceni 2,376 milijona evrov, v kar niso všteti davki, so za STA potrdili na občini. Lastnik zemljišča je postal edini dražitelj, to je družba Projekt 2020 s sedežem v Izoli, katere zastopnik je direktor Marjan Milič.

Nepremičnina v naravi predstavlja zatravljeno zemljišče, sicer pa gre za območje, namenjeno stanovanjem. Skladno s sprejetim odlokom o zazidalnem načrtu so na območju predvideni gradnja objektov s stanovanji in parkirišči v kletnih etažah ter možnostjo ureditve poslovnih prostorov v pritličju, gradnja parkirišč ter ureditev peš površin in ozelenitev, izhaja iz gradiva za dražbo.

Pogoji prodaje predvidevajo, da kupec v roku treh let od sklenitve prodajne pogodbe pridobi pravnomočno gradbeno dovoljenje, v roku še enega leta pa začne z gradnjo. Oba roka se lahko iz upravičenih razlogov podaljšata za največ 12 mesecev. Če kupec ne bi izpolnil omenjenih pogojev, ima občina pravico v roku šestih mesecev pravico odkupiti nepremičnino po prodajni ceni.