c S
V Sloveniji ukrepe za aktivno starost podpiramo tudi s sredstvi Evropskega socialnega sklada 02.10.2019 07:22 Ljubljana, 01. oktobra (STA) - V Sloveniji ukrepe za aktivno starost in za spodbujanje zaposlovanja starejših podpiramo tudi s sredstvi Evropskega socialnega sklada (ESS). Odprta vprašanja v zvezi s staranjem prebivalstva pa skušamo nasloviti denimo s številnimi programi in projekti v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020.

V službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so v vlogi organa upravljanja do danes v okviru prednostne naložbe omenjenega operativnega programa Aktivno in zdravo staranje potrdili osem instrumentov iz sredstev ESS v višini 31,7 milijona evrov. Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti pa želi v vlogi posredniškega organa spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje, preprečiti tveganja na delovnem mestu in prispevati k oblikovanju delovnih pogojev za aktivno in zdravo staranje, so ob današnjem mednarodnem dnevu starejših zapisali na ministrstvih za delo in za zdravje ter v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Skupni cilj ministrstva za delo in deležnikov, ki sodelujejo pri pripravi in izvajanju programov in projektov, so podaljševanje delovne aktivnosti starejših zaposlenih s krepitvijo kompetenc, odprava stereotipov o starejših zaposlenih in opolnomočenje delodajalcev za upravljanje s starajočo se delovno silo.

V projektu Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile - ASI je bilo samo do konca leta 2018 7702 vključitev zaposlenih iz različnih podjetij. Celostno je zasnovan tudi projekt Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile - NAPREJ, ki želi s preventivnimi ukrepi psihosocialne podpore vplivati na zniževanje bolniške odsotnosti.

Ukrepi za aktivno in zdravo staranje morajo upoštevati kompleksnost povezave med delom, zdravjem, starostjo in upokojitvijo, zato z evropskimi sredstvi podpirajo tudi projekte, kot sta Nadgradnja analitičnih modelov na področju pokojninskega sistema in projekt za vzpostavitev modela ocene tveganja na delovnih mestih, s katerima iščejo sistemske pristope k reševanju teh vprašanj.

Za aktivno in zdravo staranje bo do konca programskega obdobja namenjenih skupaj 37,5 milijona evrov, s katerimi bo v programe usposabljanja in motivacijske programe vključenih 10.770 starejših oseb. Ukrepi za manj odsotnosti z dela pa bodo izvedeni kar v 216 podjetjih.

S sredstvi ESS podpirajo tudi številne ukrepe za spodbujanje zaposlovanja starejših. Med njimi je program Spodbujanje zaposlovanja starejših - Aktivno do upokojitve, ki ga izvaja Zavod RS za zaposlovanje. S pomočjo spodbude za dveletno zaposlitev delodajalci v okviru programa zaposlujejo brezposelne osebe, starejše od 58 let. V lanskem letu se je vključilo 274 starejših, skupno pa naj bi se jih v program vključilo več kot 900.

V različne programe usposabljanja in neformalnega izobraževanja brezposelnih, ki prispevajo k boljši usposobljenosti oseb za opravljanje poklicnih del in h konkurenčnosti brezposelnih, se je v celotnem obdobju izvajanja skupno udeležilo 7105 starejših.

Aktivnosti potekajo tudi z ukrepi za boljši dostop do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami, ki so v splošnem interesu. Izvajata jih ministrstvi za delo in za zdravje. Slednje je v okviru projekta s področja dolgotrajne oskrbe v skupnosti začelo z aktivnostmi za boljšo povezanost storitev na področju dolgotrajne oskrbe.