c S
Znane poskusno izračunane vrednosti nepremičnin 02.10.2019 07:27 Ljubljana, 01. oktobra (STA) - Na portalu množičnega vrednotenja nepremičnin sta od danes objavljena predlog modelov vrednotenja nepremičnin in poskusno izračunane vrednosti nepremičnin. Hkrati je na vseh občinah stekla javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin. Zainteresirani lahko mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja posredujejo do 15. novembra.

Na Geodetski upravi RS (Gurs) so danes predstavili predloge novih modelov vrednotenja nepremičnin in pojasnili, kako lahko uporabniki dostopajo do poskusno izračunanih vrednosti nepremičnin. Podatki o vrednosti so javni in jih je mogoče na spletnem naslovu https://eprostor.gov.si/PI_JAVNI/ izbrskati na podlagi naslova za enodružinske hiše oz. na podlagi številke stanovanja za stavbe z etažno lastnino.

Gre sicer šele za predlog modelov in poskusno izračunane vrednosti po teh modelih, oboje pa se lahko še spremeni. Ta trenutek zato pritožbe na vrednost nepremičnin še niso možne, posamezniki lahko Gursu podajo le pripombe na same modele, občinam pa predlagajo spremembo vrednostnih ravni oz. con, je v izjavi za medije povedal direktor urada za množično vrednotenje nepremičnin Dušan Mitrović.

"Vrednost vseh nepremičnin v Sloveniji se je od leta 2017 do danes dvignila s 123 milijard na 160 milijard evrov. Nekatere nepremičnine bodo tako vredne tudi 20, 30 ali 40 odstotkov več kot glede na stare modele," je dejal Mitrović.

Največje spremembe se kažejo predvsem pri stanovanjskih hišah in stavbnih zemljiščih, pri katerih so se cene v zadnjih letih najbolj zvišale. Lokacijsko se bo najbolj povečala vrednost nepremičnin na najboljših lokacijah, kot so območje Ljubljane s primestnimi občinami, Obala in turistična območja, kot je denimo Bled.

Po 45-dnevnem roku, v katerem lahko posamezniki podajo pripombe na predlagane modele, se bodo do njih najprej opredelile občine, na Gursu pa bodo modele po potrebi prilagodili. Vlada mora do konca marca 2020 potrditi končni predlog modelov, na podlagi ažuriranih podatkov pa bodo nato nepremičninam določene posplošene vrednosti.

1. aprila prihodnje leto bo tako vsak lastnik po pošti prejel t.i. zbirno potrdilo o posplošenih vrednostih njegovih nepremičnin, ki bo uradni dokument. Posplošena vrednost, ki bo nepremičninam pripisana na ta dan, se bo lahko razlikovala od danes objavljenega poskusnega izračuna.

Šele po 1. aprilu bo možno tudi uveljavljanje posebnih okoliščin za posamične stavbe, kot je denimo izredno neugodna mikrolokacija ali močno poškodovana struktura stavbe - če bo lastnik nepremičnine tako pripombo posredoval že sedaj, bo ta brezpredmetna.

Na Gursu so za namen pridobivanja pripomb oz. predlogov in podajanja informacij javnosti odprli več komunikacijskih kanalov - klicni center na telefonski številki 080 20 09, elektronski naslov vrednotenje@gov.si, ljudem so na voljo spletni portal www.mnv.e-prostor.gov.si z vsemi podatki in dokumentacijo ter Gursovi uslužbenci na vseh 41 lokacijah geodetskih pisarn, je pojasnil generalni direktor Gursa Tomaž Petek.

Do približno 11. ure so na Gursu zabeležili že okoli 70.000 klikov na spletni portal. "Predvidevamo dodaten porast interesa v večernih urah, ko bodo lastniki nepremičnin prek medijev obveščeni o javni razgrnitvi," je dodal Petek.

Prvi mož geodetske uprave je ocenil še, da sta v tokratnem ciklu množičnega vrednotenja tako razpoložljivost kot kakovost podatkov "bistveno boljša" kot v preteklem. "Menimo, da bo vzpostavljen zelo transparenten, večnamenski in sodoben sistem vrednotenja nepremičnin," je dejal.

Na novinarski konferenci s Petkom se je sodelavcem Gursa za opravljeno delo danes zahvalil minister za okolje in prostor Simon Zajc. V Sloveniji je 6,5 milijona nepremičnin, 1,2 milijona delov stavb in nekaj čez pet milijonov zemljiških parcel, torej je geodetska uprava opravila "zares obširno delo", je dejal. "Slovenija množično vrednoti nepremičnine od leta 2006 naprej, zdajšnji modeli pa so najboljši doslej", verjame Zajc.

Posplošene vrednosti nepremičnin se uporabljajo v najrazličnejše namene. Eden od njih bo v prihodnje morda tudi nepremičninski davek, a na Gursu poudarjajo, da je uvajanje takega davka vprašanje za ministrstvo za finance.

Premier Marjan Šarec je danes v državnem zboru dejal, da "v tej konstalaciji vlada ni sposobna sprejeti nepremičninskega davka", saj ne verjame, da bi lahko dosegli konsenz. Zajc pa je glede te premierjeve izjave dejal, da se mu zdi "kar ustrezna".

Sistem Gursa bodo medtem uporabljale denimo banke, zavarovalnice, nepremičninske agencije, država in drugi. A je Zajc pojasnil, da morebitna višja ocenjena vrednost nepremičnin ne bo nujno neposredno vplivala na socialne prejemke državljanov. "Kako bo vplivalo na razne socialne trasnferje, je treba vprašati na ministrstvo za delo. Po mojih informacijah ne bo večjega vpliva," je dejal minister.