c S
Mariborska občina uspela s pritožbo glede plačila za pohorske žičnice in gondolo 01.10.2019 08:01 Maribor, 30. septembra (STA) - Mariborska mestna občina je na višjem sodišču uspela s pritožbo glede plačila za pohorske žičnice in gondolo, ki jih je njeno javno podjetje Marprom pred leti prevzelo v upravljanje po stečaju Športnega centra Pohorje. Sodišče na prvi stopnji je občini naložilo plačilo 13,25 milijona nadomestila, a so ljubljanske višje sodnice sodbo razveljavile.

Sodni postopki, različne cenitve in neuspešni poskusi mediacije trajajo že več kot dve leti, stečajnemu upravitelju Dragu Dubrovskemu in DUTB kot ločitvenemu upniku pa ni uspelo najti skupnega jezika z mariborsko občino niti v prejšnji niti v sedanji sestavi.

Sodnik mariborskega okrožnega sodišča Matjaž Štok je pred poletjem sklenil glavno obravnavo in sprejel predlog stečajnega upravitelja za plačilo nadomestila v višini, ki jo je podala zadnja cenitev izvedencev.

Višje sodnice Lidija Leskošek, Milojka Fatur Jesenko in Valerija Jelen Kosi so zdaj presodile, da obstajajo razlogi za ugoditev pritožbi Mestne občine Maribor, zato so sodbo razveljavile, zadevo pa vrnile v ponovno odločanje prvostopenjskemu sodišču.

Med drugim iz sodbe višjega sodišča, objavljene na spletni strani Ajpesa, izhaja, da sodišče na prvi stopnji ni upoštevalo predloga občine, da od vrednosti premoženja odštejejo subvencijo ministrstva za gospodarstvo v višini 4,2 milijona evrov, ki jih je Športni center Pohorje prejel za financiranje krožno-kabinske žičnice.

Prav tako sodišče ni odobrilo zahteve občine, da nadomestilo znižajo še za dobrih 1,8 milijona evrov, ki jih je propadlo podjetje od nje prejelo kot obratovalno podporo.

Medtem ko na mestni občini zatrjujejo, da gre za investicijo v gondolo in je treba denar odšteti od ocenjene tržne vrednosti, saj bi v nasprotnem primeru dvakrat plačali isto stvar, pa je Dubrovski zatrjeval, da gre za subvencijo, ki je bila namenjena pokrivanju obratovalnih stroškov izvajanja javne službe.

Še za 1,8 milijona evrov pa je mestna občina želela znižati nadomestilo tudi zaradi škode, ki naj bi nastala, ker Športni center Pohorje ni v celoti izpolnil svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe oziroma zaradi predčasnega razdrtja koncesijske pogodbe, potem ko je družba pristala v stečaju.

Mariborska občina je v pritožbi prav tako navajala, da stečajni dolžnik sploh ni upravičenec do nadomestila, pač pa je to lahko le DUTB kot zastavni upnik.

Višje sodišče je mariborski občini pritrdilo v tistem delu, kjer navajajo, da je sodišče prve stopnje nekritično sledilo izvedencu, ki je ocenil tržno vrednost naprav zgolj na podlagi nabavno vrednostnega načina, prav tako pa ni upošteval, da gre v stečajnem postopku za prisilno prodajo, kar nedvomno vpliva na ceno.

Višje sodnice so prvostopenjskemu organu še predlagale, da naj v ponovljenem postopku presodi tudi navedbe mariborske občine glede subvencij iz javnih sredstev in po potrebi dopolni dokazni postopek. Ob tem je po njihovem mnenju potrebno naročiti tudi dopolnitev izvedenskega mnenja sodnih cenilcev.