c S
Poslovanje Mercatorja po ugotovitvah izrednega člana uprave še naprej skladno z lex Mercator 30.09.2019 16:43 Ljubljana, 30. septembra (STA) - Poslovanje Mercatorja z Agrokorjem in z njim povezanimi družbami je v skladu z lex Mercator, v poročilu, ki se nanaša na obdobje od 1. maja do 31. julija, ugotavlja izredni član uprave Mercatorja Gregor Planteu. Enako velja za poslovanje z družbo Fortenova grupa, na katero se je preneslo lastništvo družb, ki sodijo pod lex Agrokor.

Ob upoštevanju zakonskih določb ter sledenju zavez pri sklepanju poslov z družbo Agrokor in z njo povezanimi družbami izredni član uprave ugotavlja, da so sklenjeni posli ustrezali načelom vestnosti, gospodarnosti in verodostojnosti ter da družba Mercator ni bila prikrajšana oz. kakorkoli oškodovana.

Enako velja za poslovanje s Fortenova grupo in z njo povezanimi družbami, je razvidno iz poročila, objavljenega na spletnih straneh skupine Mercator.

Aprila je namreč namesto Agrokorja zaživela Fortenova grupa. Nanjo so v prvi fazi prenesli podjetja, ki sodijo pod t. i. lex Agrokor - vsa insolventna podjetja so dobila nova imena, na koncu imena imajo dodano besedo plus; npr. Konzum plus. Mercator in ostala podjetja iz skupine, ki ne sodijo pod lex Agrokor, pa naj bi bila prenesena v drugi fazi.

Med majem in julijem je po ugotovitvah izrednega člana uprave na skupni ravni prišlo do zmanjšanja prometa v primerjavi z lanskim obdobjem. Promet se je zmanjšal predvsem z dobaviteljem Ledo, in sicer zaradi razvoja in trženja sladoleda pod lastno blagovno znamko.

Povečan promet je bil z dobavitelji Zvijezda (zaradi dodatnih poslov v sklopu lastne blagovne znamke), Jamnica (povečane naložbe v marketinške dejavnosti) in PIK Vinkovci plus (ponovne nabave in nadaljevanja nabave).

V obdobju poročanja Mercator ni podelil nobenega poroštva, garancije, jamstva ali podobne zaveze družbam skupine Agrokor ali Fortenova. Prav tako družbe iz teh skupin niso podelile nobenega poroštva, garancije, jamstva ali podobne zaveze Mercatorju.

Planteua je sodišče na predlog vlade za izrednega člana uprave imenovalo maja 2017 na podlagi zakona o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Slovenijo (lex Mercator).