c S
Zlati kamen: Po razvitosti posebej izstopa pet občin, velika razlika med vzhodom in zahodom države 30.09.2019 15:51 Ljubljana, 30. septembra (STA) - Po analizi, ki so jo opravili v okviru projekta Zlati kamen, ima zelo visoko stopnjo razvitosti pet slovenskih občin. Na prvem mestu je prestolnica Ljubljana, sledijo ji občine Trzin, Komenda, Cerklje na Gorenjskem in Naklo. Po razvitosti izrazito odstopa zahodni del Slovenije, med vzhodom in zahodom države pa je velika razlika.

Vseh omenjenih pet občin odlikuje visoka stopnja doseženega razvoja na različnih področjih, od življenjskega standarda, prek razvitega gospodarstva, pa do socialne kohezije in varovanja okolja.

Ob teh občinah visoko stopnjo razvitosti ugotavljajo še pri 36 krajih. Po regijah močno izstopata osrednjeslovenska in gorenjska, od 41 najbolj razvitih občin jih je namreč 13 v osrednjeslovenski in 12 v gorenjski statistični regiji.

Zelo dobro se odreže tudi severnoprimorska regija s sedmimi visoko razvitimi kraji. Po dva sta še v jugovzhodni Sloveniji ter v obalno-kraški in primorsko-notranjski regiji. Zahodni del Slovenije tako izrazito odstopa. Tudi najslabše razviti kraji iz zahodnih regij pa dosegajo vsaj povprečno raven razvoja.

Edini vzhodnejši kraj, ki po merljivih kazalnikih sodi med močno razvite, je Mestna občina Celje na 41. mestu. Na Dolenjskem močno izstopa Novo mesto na skupno sedmem mestu. Maribor na 74. mestu sodi po merljivih kazalnikih med povprečno razvite občine.

Na dnu seznama sta mali občini Hodoš in Osilnica. Nizko stopnjo razvitosti pa ima še 33 krajev, pri čemer prevladujejo kraji iz podravske in pomurske regije.

Celoten seznam občin s stopnjo razvitosti objavljajo na spletni strani projekta Zlati kamen. Analizo so pripravili s pomočjo kazalnikov sistema ISSO. Vključili so kazalnike z osmih področij, nekaj kazalnikov, ki merijo blaginjo in stopnjo gospodarskega razvoja, pa ima dodatno utež.

Kot so pojasnili pri projektu, se njihov indeks močno razlikuje od tistega, ki ga pripravlja ministrstvo za finance. Opozarjajo, da je slednji pripravljen za specifični namen - za razporejanje razvojnih sredstev - in ne za celovito presojo razvojnega stanja. Nekatera področja zato zanemarja in vključuje nekatere poglede, ki so za celovit pretres manj pomembni.

Skupaj indeks ministrstva vključuje deset različnih kazalnikov, v Zlatem kamnu 32. Med temi so na primer tudi stopnja finančne samostojnosti občine, razvitost podjetništva (število podjetij na 1000 prebivalcev), investicije v gospodarstvu, delež hitro rastočih podjetij, poleg števila vključuje tudi strukturo delovnih mest, izobrazbeno strukturo in druge kazalnike izobrazbe, indeks bega možganov ter kazalnike s področja zdravja, okolja in socialne kohezije, so še navedli pri projektu.