c S
Vlada potrdila interventni zakon 30.09.2019 13:54 Ljubljana, 30. septembra (STA) - Vlada je na današnji seji potrdila predlog zakona, s katerim omejujejo nekatere izdatke na področju plač javnih uslužbencev in urejajo izredno uskladitev pokojnin v letu 2020. Predlog zakona bodo skupaj z ostalimi proračunskimi dokumenti posredovali državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku, so prek Twitterja sporočili iz vlade.

Zakon se bo po tem, ko so iz njega po usklajevanju koalicijskih partnerjev minuli teden umaknili vse ukrepe s področja ministrstva za delo, imenoval zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin.

Predlog zakona na področju plač v javnem sektorju vključuje dva ukrepa, ki sta že bila dogovorjena s sindikati ob sklenitvi lanskih stavkovnih sporazumov. In sicer med drugim določa, da se redna delovna uspešnost ne bo izplačala do 30. junija prihodnje leto, znižuje pa se tudi možna maksimalna višina delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela do 30. junija. Ukrepa sta ocenjena na 64 milijonov evrov za celoten javni sektor, od tega na državni proračun odpade slabih 60 odstotkov oziroma 38 milijonov evrov, pojasnjuje vlada.

Prav tako želi vlada z zakonom višino nadomestila za bolniško odsotnost, ki gre v breme delodajalca, tudi za funkcionarje določiti pri 80 odstotkih, enako kot velja za javne uslužbence. Predlog zakona tudi določa, da se funkcionarjem jubilejna nagrada za isti jubilej izplača samo enkrat. Za javne uslužbence je enaka vsebina že določena v kolektivnih pogodbah, ker pa kolektivne pogodbe ne veljajo za funkcionarje, je bilo treba navedeno omejitev za funkcionarje določiti v predlaganem zakonu.

Predlagani zakon določa tudi izredno uskladitev pokojnin v decembru 2020, in sicer kot je zapisana v koalicijskem dogovoru. To pomeni, da bo uskladitev izvedena, če bo gospodarska rast v letošnjem letu presegla tri odstotke, in sicer v višini odstotka. Če bi bila gospodarska rast višja, bi bila višja tudi uskladitev. A jesenska napoved Umarja kaže, da bo letošnja gospodarska rast le 2,8-odstotna, kar pomeni, da uskladitve ne bo.

V DeSUS so sicer minuli teden napovedali, da bodo z dopolnilom na zakon zahtevali, da se enoodstotna uskladitev izvede že, če bo gospodarska rast višja od 2,5 odstotka. Kot je za STA po seji vlade navedel prvak DeSUS Karl Erjavec, je na koalicijskem sestanku pred vlado s sklepi organov stranke seznanil predsednika vlade, predlog za znižanje meje za uskladitev pokojnin pa je podal tudi na seji vlade, a njegov predlog ni bil sprejet. "Opozoril sem, da bo DeSUS vložil amandma, ko bodo v obravnavi v DZ proračunski dokumenti," je še navedel Erjavec.

V obrazložitvi vlade pa piše, da so se za zapis besedila na način, kot izhaja iz koalicijske pogodbe, odločili tudi v "izogib odločitvam, ki bi bile v nasprotju s koalicijskimi zavezami".