c S
SDH v polletju s 30,4 milijona evrov čistega dobička 30.09.2019 11:09 Ljubljana, 30. septembra (STA) - SDH je v letošnjem prvem polletju ustvaril 30,38 milijona evrov čistega dobička, kar je 17 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Razliko v največji meri predstavlja prihodek iz odprave slabitve v letu 2018, so zapisali v SDH in dodali, da so v prvi polovici letošnjega leta izpolnili vse ključne cilje uspešnosti poslovanja.

"Prvo polletje je zaznamovala uspešno zaključena druga faza prodaje NLB, sklenitev pogodbe o prodaji in nakupu 100-odstotnega deleža Abanke, izvajanje državne strategije trajnostne rasti turizma in uspešno poslovanje skupine SDH," so v polletnem poročilu, danes objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze, zapisali v holdingu.

K polletnemu čistemu dobičku SDH so največ prispevale prejete dividende v znesku 29,13 milijona evrov, ki so jih prispevale družbe v imetništvu SDH. Največ ali 54,8 odstotka jih je prispevala Zavarovalnica Triglav, prispevali pa so jih še Petrol, Sava Re, Cinkarna Celje, Luka Koper in Loterija Slovenije.

Skupščinski sklepi o dividendah za kapitalske deleže v lasti države, s katerimi upravlja SDH, pa so v prvem polletju skupaj znašali 170,8 milijona evrov. Večino sta prispevali Abanka (66,7 milijona evrov) in NLB (49,9 milijona evrov), skupaj 68,3 odstotka vseh do polletja odobrenih dividend.

Na področju izvajanja državne strategije trajnostne rasti je SDH med pomembnejšimi projekti izpostavil pripravo naložbenega dokumenta za Istrabenz Turizem, načrta konsolidacije, upravljanja in prestrukturiranja turističnih družb v državni lasti ter v imenu in za račun države izvedba postopka nakupa 20,87 odstotka delnic družbe Terme Olimia.

SDH je bil konec junija 2019 delničar ali družbenik v 23 aktivnih gospodarskih družbah, skupno število naložb se je od konca lanskega leta zmanjšalo za dve. Skupno število kapitalskih naložb v lasti države in v upravljanju SDH pa se je povečalo za štiri na 76 naložb.

SDH, katerega glavna naloga je poleg upravljanja kapitalskih naložb v neposredni ali posredni lasti države poravnava obveznosti iz denacionalizacije in odškodnin, je izpostavil, da so na tem področju predmet reševanja večinoma le še najzahtevnejši primeri. Število zahtevkov se je zmanjšalo za slabih šest odstotkov, število odprtih zadev pa za pet odstotkov, so navedli v poročilu.