c S
Odbor DZ znova o skladnosti proračunskih dokumentov z ustavo 27.09.2019 10:42 Ljubljana, 27. septembra (STA) - Odbor za finance DZ je danes potrdil mnenje zakonodajnopravne službe DZ glede skladnosti proračunskih dokumentov z ustavo, ki ga bo ta posredovala ustavnemu sodišču. Ta o ustavnosti dokumentov odloča na predlog SDS in NSi ter pridobiva strokovna mnenja tako fiskalnega sveta kot vlade in DZ.

V sporu o tem, ali so bili lani in letos proračunski izdatki države preveliki in ali so zato kršili fiskalno pravilo ali ne, odloča ustavno sodišče. To se je za dodatna pojasnila obrnilo na fiskalni svet, vlado in DZ.

V matičnem odboru DZ so zato danes odločali o mnenju zakonodajnopravne službe DZ na odgovor fiskalnega sveta in v njem, kot že na majski seji, vztrajajo, da proračunski dokumenti za lani in letos niso v neskladju z ustavo.

Dilema je v opredelitvi srednjeročnosti obdobja, saj fiskalno pravilo določa, da morajo biti prihodki in izdatki proračunov države uravnoteženi v srednjeročnem obdobju. Kaj je srednjeročno obdobje in kako je opredeljena proizvodnja vrzel v formuli, ki se uporablja za ugotavljanje skladnosti s fiskalnim pravilom, omogoča široko polje interpretacij, je menil predsednik odbora Robert Polnar (DeSUS).

Vlada se v marsičem strinja s fiskalnim svetom, ne pa tudi z opredelitvijo gospodarskega cikla in ugotavljanjem srednjeročne uravnoteženosti. Kot je pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za finance Saša Jazbec, je namreč "ključen problem formule ta, da vsebuje spremenljivke, ki niso jasno merljive, ampak gre za ocene, pridobljene na oceni različnih predpostavk".

Vlada po njenih besedah meni, da se glede na zakon o fiskalnem pravilu ustavnost proračuna lahko presoja v luči celotne javnofinančne slike, in ne le za državni proračun, da se jo mora presojati na srednji rok, ne v posameznem letu, da se presoja lahko opravi, ko so vse številke, vsaj nominalne, znane, in da se je ne mora opraviti na podlagi enkratne statične ocene napovedi.

A Andrej Šircelj (SDS) je vztrajal, da je vlada lani in letos namenila preveč sredstev za izdatke, da zato proračuna nista v skladu s fiskalnim pravilom in da je to treba preverjati v tem trenutku, ne pa zgodovinsko za nazaj. "Tako mi kot fiskalni svet smo in bomo vlado opozarjali na to, da fiskalna politika ni vodena v smeri previdnosti in manjšega tveganja," je dejal.

Zahteva za oceno ustavnosti se nanaša na zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019, rebalans proračuna za leto 2019 ter odlok o javnofinančnem okviru za obdobje 2018-2020. Fiskalni svet je ocenil, da so celotni izdatki države za letos načrtovani približno 270 milijonov evrov previsoko.