c S
Onkološki inštitut bo v proračun moral vrniti dobre tri milijone evrov sanacijskih sredstev 27.09.2019 08:15 Ljubljana, 26. septembra (STA) - Vlada je na današnji dopisni seji pritožbo onkološkega inštituta na odločbo urada za nadzor proračuna o vrnitvi okoli treh milijonov evrov proračunskih sredstev zavrnila kot neutemeljeno. Onkološki inštitut bo moral sredstva, ki so bila namenjena za pokrivanje nepokritih izgub preteklih poslovnih let, vrniti v 30 dneh po vročitvi sklepa vlade.

Na podlagi zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov iz leta 2017 je Onkološki inštitut Ljubljana dobil proračunska sredstva v višini nekaj manj kot 3.084.000 evrov, so po seji vlade spomnili v sporočilu za javnost.

Onkološki inštitut je izpolnjeval v zakonu določene pogoje za nakazilo sredstev, saj je leto 2016 končal z izgubo, ni pa izpolnjeval v zakonu navedenih pogojev za porabo sredstev, saj ob nakazilu sredstev 30. novembra 2017 ni imel zapadlih neplačanih obveznosti do dobaviteljev ali posojil, najetih za financiranje tekoče likvidnosti, je v inšpekcijskem nadzoru ugotovil urad za nadzor proračuna.

Ker onkološki inštitut prejetih sredstev ni mogel porabiti za plačilo tistih obveznosti, ki so zapadle do dneva prejema sredstev, in ker ni imel najetih posojil, bi sredstva moral v 15 dneh vrniti v državni proračun. Ker tega ni storil, je urad za nadzor proračuna 12. julija izdal odločbo, s katero je naložil vračilo sredstev v proračun.

Interventni zakon zasleduje cilj, da se z enkratnim transferjem pomaga tistim bolnišnicam, ki so v finančnih težavah, česar pa po navedbah vlade onkološki inštitut ob prejemu sredstev ni več izpolnjeval.

Generalna direktorica onkološkega inštituta Zlata Štiblar Kisić je na seji sveta zavoda v tem tednu poudarila, da zakon o interventnih ukrepih ne določa roka porabe sanacijskih sredstev in ne določa presečnega datuma zapadlih neplačanih obveznosti. "Torej ne določa, da bi se sredstva lahko porabilo le za neplačane obveznosti, ki so zapadle že pred 30. novembrom 2017 ali katerimkoli drugim datumom," je navedla.

Kot je še spomnila, je vodstvo zavoda že ob sprejetju zakona opozorilo, da onkološki inštitut nima zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev, "a so nas kljub temu vključili v sanacijo in nam nakazali nekaj več kot tri milijone evrov, ki smo jih imeli namen porabiti v skladu z zakonom".

Onkološki inštitut ima neporabljena sanacijska sredstva na posebnem računu in bi jih po njenih besedah lahko več kot koristno porabil za bolnike.