c S
DUTB v polletju z 18 milijonov evrov dobička 27.09.2019 08:02 Ljubljana, 26. septembra (STA) - DUTB je v prvem polletju ustvarila 17,9 milijona evrov čistega dobička, kar je 12 odstotkov manj kot v enakem lanskem obdobju. "Rezultat je primerljiv s tistim v enakem lanskem obdobju, predvsem v luči ustvarjenega dobička iz relativno manjšega portfelja kot v primerljivem lanskem obdobju," so zapisali v DUTB.

DUTB je v prvem polletju ustvarila 116 milijonov evrov prilivov iz upravljanja premoženja, kar predstavlja 5,6 odstotka kumulativne prenosne vrednosti sredstev in ostaja na ravni iz predhodnega leta, kljub temu da se je od začetka lanskega leta portfelj zmanjšal za več kot petino. Doseženi prilivi so po njihovem dobra osnova za doseganje zakonskega cilja 10 odstotkov unovčenih sredstev letno.

Kot so v DUTB še zapisali v polletnem poročilu, danes objavljenem prek spletne strani Ljubljanske borze, je polletni dobiček neposredno povečal kapital DUTB in ohranil ekonomsko donosnost kapitala na 27,9 odstotka, visoko nad zahtevano mejo osmih odstotkov.

Portfelji v upravljanju so se v poletju zmanjšali za devet odstotkov na 757,1 milijona evrov. Posojilni portfelj se je zmanjšal za skoraj petino, medtem ko se je nepremičninski povečal zaradi več novih prevzemov in nerealiziranih večjih prodaj, portfelj lastniških naložb pa se je povečal zaradi konverzije v 100-odstotno lastništvo družbe Istrabenz turizem.

DUTB je v tem času zaključila tri nove primere prestrukturiranj, med najbolj izpostavljenimi so Hoteli Bernardin, štirje dodatni primeri pa so v fazi izhodnih postopkov. Ti primeri skupaj predstavljajo 53 odstotkov vseh primerov v prestrukturiranju. V polletju je DUTB ustvarila 23,4 milijona evrov prilivov iz naslova prodaje in upravljanja lastniških naložb, v lanskem prvem polletju 19,5 milijona evrov.

Prodaja lastniških nepremičnin je v polletju ustvarila prihodke v višini 9,7 milijona evrov s 37 celotnimi ali delnimi prodajami. Največji delež je zavzemal poslovno-industrijski segment, predvsem zaradi prodaje poslovnih prostorov z zemljiščem v TPC Terminal Sežana. Večjo prodajo stanovanjskega segmenta sta predstavljali stavbno zemljišče v Celju in turistične hiške v Savudriji, začela se je tudi prodaja enot v okviru projekta Koprska vrata.

"DUTB v drugi polovici leta v primerjavi s prvo predvideva bistveno več prihodkov iz prodaje lastniških nepremičnin, saj je v zaključni fazi že veliko prodajnih postopkov, med katerimi so največji stanovanjsko-poslovni objekt Koprska vrata, zemljišče Lada Nova Gorica, zemljišče Vilharjeva Ljubljana ter poslovna stavba v Beogradu," so navedli.

V polletju je DUTB poplačala 67 milijonov evrov posojil in predčasno poplačala še 15 milijonov evrov glavnic posojil. DUTB je od ustanovitve do konca prvega polletja letos skupno poplačala 1,36 milijarde evrov obveznosti, povezanih s prevzetimi terjatvami. V tem obdobju je plačala tudi 146,2 milijona evrov za obresti in 67,9 milijona evrov za državno poroštvo na dolg.

V DUTB so poudarili, da je prvo letošnje polletje zaznamovala "kadrovska konsolidacija vodstva, zaključek več postopkov, vezanih na delovanje DUTB v preteklosti ter sprejem nove poslovne strategije in smernic delovanja družbe".