c S
DZ za enake možnosti žensk in moških 26.09.2019 15:30 Ljubljana, 26. septembra (STA) - DZ je s 54 glasovi za in 4 proti sprejel novelo zakona o enakih možnostih žensk in moških. Povečala naj bi delež premalo zastopanega spola pri sestavi delovnih teles vlade ter organov upravljanja in nadzora oseb javnega prava. Tak cilj je tudi pri imenovanju ali predlaganju predstavnic in predstavnikov lokalne in narodne skupnosti v takšne organe.

Novela natančno opredeljuje izjeme, ko ni mogoče zagotoviti najmanj 40-odstotne zastopanosti enega spola. Veljavni zakon jih namreč ne opredeljuje, ampak to prepušča uredbi o kriterijih za upoštevanje načela uravnotežene zastopanosti spolov. Zaradi bolj učinkovitega izvajanja zakona v praksi pa je po mnenju vlade smiselno, da so izjeme opredeljene v zakonu.

Novela temelji na izhodišču, da nihče ne sme biti zapostavljen ali imeti prednosti zgolj zaradi svojega spola, kar je v skladu z ustavnim načelom enakosti pred zakonom. Razlikovanje po spolu s t. i. pozitivnimi ukrepi pa je dopustno in upravičeno le v primerih, ko bi z njimi vzpostavili dejansko enakost spolov.

Zadnja analiza imenovanj za obdobje od 19. septembra 2018 do 31. marca 2019 stanje po ugotovitvah vlade kaže na izrazitejšo nižjo zastopanost žensk na mestih odločanja z večjo močjo oziroma veljavo, tako v upravnih in nadzornih odborih in na direktorskih mestih.

V večini poslanskih skupin so v sredo v predstavitvi svojih stališč napovedali podporo predlogu, ki so ga ocenili kot korak v pravo smer na poti k zagotovitvi enakih možnosti žensk in moških.