c S
Za prva dela na južnem delu tretje razvojne osi sedem interesentov 26.09.2019 14:45 Ljubljana, 26. septembra (STA) - Na javno naročilo za gradnjo hitre ceste na južnem delu tretje razvojne osi od Novega mesta do priključka Osredek v vrednosti 94,6 milijona evrov in v dveh sklopih je Darsu prijavo za sodelovanje oddalo sedem gradbincev. Dars bo najprej ugotavljal njihovo sposobnost in nato ustrezne povabil k oddaji ponudb, so povedali v Darsu.

Zainteresirani za dela so konzorcij novomeške družbe CGP in Kolektorja CPG, za prvi sklop tudi Kolektorja Koling, turška družba Cengiz, konzorcij operaterja T-2, družbe Hering in Garnola, slovenska podružnica Strabaga in Strabag Zagreb, konzorcij italijanskega I.CO.P. in ljubljanskega CVP, konzorcij makedonskega Granita in sarajevskega Euro Asfalta ter konzorcij Pomgrada in Gorenjske gradbene družbe.

Pri tem naročilu gre za začetek del v načrtovani prvi in drugi etapi nove cestne povezave, za katero Dars še čaka na izdajo gradbenega dovoljenja. Izbrani izvajalec bo moral zgraditi novo, 5,5 kilometra dolgo cesto od avtocestnega priključka Novo mesto vzhod do priključka Osredek, kjer je tovarna Revoz.

V prvem sklopu bo moral med drugim zgraditi cestni in kolesarski most čez Krko ter viadukt, v drugem sklopu pa hitro cesto na odseku med vzhodnim priključkom Novo mesto in Osredkom ter priključek Mačkovec in Cikava, most čez Šajser in viadukt, vse s pripadajočo ureditvijo in prestavitvijo magistralnega plinovoda.

Uvedba izvajalca v delo je predvidena v prvi polovici prihodnjega leta, ta pa bo imel za izvedbo del v vsakem sklopu na voljo dve leti in štiri mesece. Vrednost izvedbe prvega sklopa je ocenjena na 17,8 milijona evrov brez DDV, drugega na 76,8 milijona evrov brez DDV. Od tega bo približno 40 milijonov evrov prišlo iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sredi septembra se je iztekel tudi rok za prijavo na javno naročilo za začetek del na lokaciji Gaberke na severnem delu tretje razvojne osi. Po pisanju spletnega Dela se je nanj odzvalo šest konzorcijev.

Načrtovana dela, katerih vrednost je ocenjena na 13,2 milijona evrov brez DDV, obsegajo gradnjo tras ceste in dostopne poti v Premogovnik Velenje, nadvoza in priključka Gaberke ter komunalnih vodov. Rok za njihovo dokončanje je 14 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.