c S
Na kmetijskem ministrstvu odslej tudi Svet za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani 26.09.2019 14:03 Ljubljana, 26. septembra (STA) - Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sredo potekala ustanovna seja Sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani. Seje se je udeležila tudi ministrica Aleksandra Pivec, ki je izpostavila pomembnost nove strategije razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva in prehrane po letu 2020, ki jo pripravljajo na ministrstvu.

Svet bo kot predsednik vodil Toni Balažič iz Panvite, so sklenili člani sveta, ki so za njegovega namestnika predlagali Boštjana Kosca z Ekološke kmetije Kosec in Uroša Macerla iz Zveze društev rejcev drobnice Slovenije, so sporočili z ministrstva.

Člani sveta so na prvi seji predstavili svoja razmišljanja o bodočem razvoju slovenskega kmetijstva, gozdarstva in prehrane, pri čemer so poudarili predvsem pomen medresorskega sodelovanja in vzpostavljanja višje dodane vrednosti proizvodov. Sprejeli so tudi poslovnik o delovanju sveta ter začrtali potek dela v prihodnje.

Ministrica Pivčeva je ob dejstvu, da je pred EU nova finančna perspektiva, izpostavila pomembnost nove strategije razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva in prehrane po letu 2020, ki jo pripravljajo na ministrstvu. "Ključni so konkretni cilji, kje želimo videti slovensko kmetijstvo v bodoče. Zato je zdaj najbolj pravi čas, da kritično pogledamo že narejeno doslej in določimo razvojne usmeritve slovenskega kmetijstva, gozdarstva in prehrane," je dodala.

Svet za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani je strokovno posvetovalno telo ministrice, ki podaja mnenja, predloge in pobude o strateških vsebinah trajnostnega razvoja kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

Pri tem so po pojasnilih ministrstva v ospredju zlasti vsebine glede podnebnih sprememb, okolja in upravljanja s tveganji, digitalizacije, skupne kmetijske politike in drugih sektorskih politik, inovacij in podjetništva, optimizacije procesov, agrarne ekonomike, prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, znanosti, raziskav in razvoja, bazičnih raziskav in analiz, sodobnih pridelovalnih in predelovalnih tehnologij, varne hrane, verig vrednosti, povezovanja in sodelovanja, povezave z drugimi gospodarskimi dejavnostmi, trajnostnega kmetijstva, trajnostnega gozdarstva, gospodarjenja z naravnimi viri ter krožnega gospodarstva in biogospodarstva.