c S
Posedi zaradi razrešitve s položaja člana sveta agencije za zdravila toži vlado 26.09.2019 10:49 Ljubljana, 26. septembra (STA) - Generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Janez Posedi je na upravnem sodišču vložil tožbo zoper vlado, ker naj bi ga neupravičeno predčasno razrešila s položaja člana sveta Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke.

Vlada je 19. julija iz krivdnih razlogov razrešila štiri od sedmih članov sveta Javne agencije RS za zdravila in medicinskem pripomočke (JAZMP), ki med drugim skrbi za nemoteno oskrbo med humanimi in veterinarskimi zdravili ter izdaja dovoljenja za promet z njimi.

Posediju, ki je bil za člana sveta imenovan decembra 2016, je vlada med drugim očitala nevestno in nestrokovno delo, ravnanje v nasprotju s skrbnostjo dobrega gospodarja in kršitev določb o varovanju poslovne skrivnosti agencije. Prav tako mu očitajo, da kot član sveta ni aktivno pristopil k reševanju in odpravi kršitev, povezanih s slabim finančnim položajem agencije, ki je lani namesto načrtovanih 330.000 evrov dobička ustvarila nekaj čez milijon evrov izgube.

Tožbo zoper vladno odločitev je Posedi vložil, ker meni, da je prišlo do bistvene kršitve določb postopka ter za napačno in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje, poroča Dnevnik.

Posedi meni, da so očitki zoper njega pavšalni in neutemeljeni, nekateri celo žaljivi, iz odločbe o njegovi razrešitvi pa naj ne bi bilo mogoče razbrati, na koga se sploh nanašajo. Poudarja, da je člana sveta agencije mogoče predčasno razrešiti le, če se razlog za razrešitev nanaša na točno določeno osebo in na točno določene kršitve, kar se v konkretnem primeru naj ne bi zgodilo.

Glede na to, da je svet JAZMP kolektivni organ, ki vse odločitve sprejema z ustrezno večino glasov, ga preseneča, da je vlada razrešila le štiri od sedmih članov. "Če je svet delal slabo, bi morali razrešiti vse," je za Dnevnik dejal Posedi.

Posedija je vlada v svetu agencije za zdravila nadomestila s kemikom Jernejem Drofenikom. Po poročanju Dnevnika, Posedija mesto člana sveta ne zanima več, pričakuje pa, da bo upravno sodišče vladno odločbo o njegovi razrešitvi odpravilo in da bo vlada ugotovila dejansko stanje.