c S
Skupina in družba Mercator v polletju povečali čisti dobiček 26.09.2019 10:16 Ljubljana, 26. septembra (STA) - Skupina Mercator je v polletju ustvarila 2,36 milijona evrov čistega dobička, kar je 58,4 odstotka več kot v enakem odboju lani. Družba Mercator je čisti dobiček povečala za 19,5 odstotka na 1,81 milijona evrov. Prihodki od prodaje skupine so zrasli za 0,4 odstotka na 1,06 milijarde evrov, Mercatorja pa za 4,1 odstotka na 598 milijonov evrov.

Skupina Mercator je v prvi polovici leta uspešno nadaljevala z doseganjem ciljev poslovne strategije ter izvajanjem finančnega in poslovnega prestrukturiranja, hkrati pa dosegala ključne cilje v zvezi z zadolženostjo in pomembno izboljšala strukturo ročnosti finančnih obveznosti. Neto finančni dolg se je v primerjavi z enakim obdobjem lani znižal za 152 milijonov evrov, so sporočili iz Mercatorja.

"Skupini je v dveh letih uspelo povišati bruto dobiček iz poslovanja za 72 odstotkov in bistveno znižati zadolženost. Z jasno strategijo, osredotočenostjo na ponudbo lokalnih in regionalnih izdelkov in sodelovanje z dobavitelji, z inovativnim konceptom trgovin in vsakodnevnim trudom vseh zaposlenih nam je uspel poslovni in finančni preobrat," je poudaril predsednik uprave skupine Tomislav Čizmić.

Najpomembnejša trga poslovanja skupine sta Slovenija in Srbija. V Sloveniji je skupina v prvem polletju ustvarila 57,1 odstotka vseh prihodkov od prodaje, na srbskem trgu pa 31,8 odstotka. V BiH je ustvarila 5,2 odstotka vseh prihodkov, v Črni gori 4,9 odstotka in na Hrvaškem odstotek, izhaja iz polletnega poročila.

Bruto dobiček iz poslovanja skupine se je povečal za 72,7 odstotka na 83,04 milijona evrov. Medtem ko so se prihodki od prodaje skupine malenkost povečali, so v dejavnosti trgovine na drobno ostali na primerljivi lanski ravni. V Sloveniji je družba zabeležila triodstotno rast prihodkov od prodaje v dejavnosti trgovine na drobno, ki so dosegli 442,49 milijona evrov.

Sočasno z razdolževanjem skupina nadaljuje največjo investicijo v zgodovini, to je gradnjo novega logistično-distribucijskega centra v Ljubljani. V okviru novega investicijskega cikla Mercator v Srbiji ob tem načrtuje širitev logističnih zmogljivosti prodajne mreže. Prav na tem trgu podjetje vidi veliko priložnosti za rast, tudi s prevzemi, so navedli.

Letos v Mercatorju, ki ima v Sloveniji 9500 zaposlenih, v skupini pa 20.200, posodabljajo maloprodajno mrežo. V prvi polovici leta so v Sloveniji, Srbiji, Črni gori in v BiH odprli 10 novih enot, prenovljenih pa je bilo 23 enot. V njih so po zagotovilih vodstva nadaljevali aktivno podporo domačim dobaviteljem ter promocijo domače in lokalne ponudbe.

Mercator je lansko jesen s Supernovo podpisal pogodbo o prodaji 10 trgovskih centrov v Sloveniji, ki jih najema, katere transakcija je bila zaključena sredi februarja. Supernova je plačala kupnino v vrednosti 116,6 milijonov evrov, ta pa je bila namenjena poplačilu finančnih obveznosti. Skupina bo nadaljevala odprodajo poslovno nepotrebnega premoženja na vseh svojih trgih.

Mercator je del skupine Agrokor, ki je v fazi prestrukturiranja. Aprila je začela poslovati družba Fortenova grupa, na katero se bo preneslo zdrava jedra iz sistema skupine Agrokor, med zadnjimi se bo nanjo prenesel tudi Mercator. Pogoji za prenos so pridobitev soglasja bank upnic Mercatorja, soglasje varuha konkurence in uspešno zaključena prevzemna ponudba za Mercator, so spomnili.

Agrokor je z 69,57-odstotnim deležem Mercatorjev največji delničar. Med večjimi so s fiduciarnimi računi Clearstream banking oz. ruska Sberbank z 18,54-odstotnim deležem, OTP banka 6,74-odstotnim deležem in Addiko Bank z 2,84-odstotnim deležem. Delničarji so še družba Mercator (0,69 odstotka), Zagrebačka banka (0,58 odstotka), fizične osebe (0,62 odstotka) in ostale pravne osebe (0,42 odstotka).