c S
Kačič odgovarja, da je takoj ukrepal, zato ni razloga za odstop 26.09.2019 07:05 Maribor, 25. septembra (STA) - Rektor Univerze v Mariboru Zdravko Kačič je na poziv Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) k razmisleku o odstopu odgovoril, da je takoj ukrepal, zato ni razloga za njegov odstop.

Pojasnil je, da je takoj po nastopu funkcije rektorja junija lani pristopil k pregledu dokumenta, ki ga je prejel ob primopredaji poslov od prejšnjega vodstva univerze in ki ga je izdelalo svetovalno podjetje Ernst & Young Svetovanje. "Dokumenta nisem 'založil, pozabil na njega ali prikrival', kot navajajo nekateri mediji in Sviz v svoji izjavi za javnost, temveč sem pristopil k njegovi aktivni obravnavi," je danes ponovil.

Kot že v torek na seji senata univerze je ponovno poudaril, da dokument omenjenega podjetja ni revizijsko poročilo, prav tako ne pravno ali izvedensko mnenje. Pojasnil je, da je pristopil k pregledu dokumenta 20. junija lani, nato pa opravil razgovor s pooblaščenimi revizorji o postopku priprave pregleda transakcij in možnosti univerze zaradi nepopolnosti podanih ugotovitev.

Dokument je konec januarja letos predstavil kolegiju dekanov, nato pa ga je v skladu s standardi revizijskega poslovanja predal članicam univerze, da podajo pripombe na navedbe v poročilu. To namreč članicam prej ni bilo omogočeno. O vseh aktivnostih je obveščal upravni odbor univerze, vso dokumentacijo pa je 9. maja predal neodvisni instituciji, da opravi pregled celotnega gradiva in pripravi končno revizijsko poročilo, "na podlagi katerega bodo lahko organi univerze ustrezno odreagirali," je pojasnil Kačič.

Izsledki bodo znani predvidoma oktobra. "Iz vsega zgoraj zapisanega sledi, da navedbe Sviza niso utemeljene, sam pa sem kot rektor v želji po transparentnem delovanju univerze v zadnjem letu vodil aktivnosti, da pridobimo relevantno revizijsko poročilo, na podlagi katerega bo lahko univerza ustrezno postopala in morebitne nepravilnosti odpravila. Zato ni razloga za moj odstop," je v današnjem sporočilu za javnost še zapisal Kačič.

S tem se je odzval na današnji poziv Sviza, naj zaradi navedb o domnevno spornih 50 milijonih evrov izplačil na Univerzi v Mariboru razmisli o odstopu, "ki bi olajšal in pospešil ugotavljanje odgovornosti pri spornih izplačilih".

Za sindikat je namreč "povsem nesprejemljivo, da rektor javne univerze Zdravko Kačič z izsledki revizijskih poročil o izplačilih honorarjev in drugih nepravilnostih, ki nakazujejo na sum kaznivih dejanj in odškodninsko odgovornost, ni takoj seznanil organov nadzora in pregona".

"Tega ni storil, zato brez dvoma nosi odgovornost za veliko škodo, ki jo afera povzroča celotni univerzi in tam zaposlenim - med drugim zaostruje medsebojne odnose in načenja zaupanje javnosti v izpolnjevanje temeljnega poslanstva univerze, da deluje v korist javnega dobrega," so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v Svizu.

Na navedbe o spornih izplačilih se je odzval tudi Visokošolski sindikat Slovenije (VSS). Po navedbah predsednice tega sindikata na mariborski univerzi Marije Javornik Krečič je razočaranje in ogorčenje zaposlenih razumljivo. "Medtem ko mediji poročajo o milijonskih izplačilih, je moral sindikat za velik del zaposlenih izpolnjevanje osnovnih zakonskih obveznosti izboriti po dolgotrajnih sodnih in inšpekcijskih postopkih, pri velikem delu pa zakonito stanje (zaradi faktorizacije) sploh še ni vzpostavljeno," je sporočila.

Poudarila je, da domnevne zlorabe niso le posledica nedorečenosti pravil in kriterijev, pač pa nespoštovanja pravil, fevdalizacije področij in fakultet, podivjane korporativne logike in neomejevanja nosilcev fakultetnih in univerzitetnih funkcij. "Predvsem pa so posledica utrjenega razumevanja univerzitetne avtonomije kot privzdignjenosti nad zakonodajo, ter neodgovornega, nekritičnega odločanja univerzitetnih organov, v katerih pogosto sedijo glavni igralci iz afer," je dodala.