c S
Davčni dolg lani upadel za pet odstotkov 26.09.2019 08:27 Ljubljana, 26. septembra (STA) - V Sloveniji je že pet let opaziti trend zniževanja davčnega dolga, lani se je znižal za skoraj pet odstotkov. Za zmanjšanje je zaslužna predvsem skoraj 14-odstotna rast izterjanih davkov in drugih obveznih dajatev, saj se je le pogojno izterljivi dolg povečal, je razvidno iz poročila Finančne uprave RS (Furs).

V letu 2018 se je celotni davčni dolg zmanjšal za 62,3 milijona evrov oz. za 4,9 odstotka in ga je bilo konec decembra za 1,20 milijarde evrov. Trend zniževanja davčnega dolga se nadaljuje že pet let, od ustanovitve Fursa v letu 2014 se je skupaj znižal za 19,6 odstotka, je finančna uprava zapisala v poročilu, s katerim se je prejšnji teden že seznanila tudi vlada.

Davčni dolg je glede na možnosti izterjave razdeljen na aktivnega, za poplačilo katerega lahko davčni organ izvaja vse postopke, predvidene v davčni zakonodaji, ter na pogojno izterljivega, katerega poplačilo je v največji meri odvisno od zaključka sodnih postopkov.

Postopki za izterjavo aktivnega dolga (684 milijonov evrov) so v teku, zato je verjetnost njegove izterjave velika, kar pa ne velja za pogojno izterljivi dolg (520,7 milijona evrov), katerega večina je predmet insolvenčnih postopkov. Z dnem začetka insolvenčnega postopka se namreč zoper davčnega zavezanca načeloma ne sme voditi postopek davčne izvršbe.

Pri aktivnem dolgu je v letu 2018 zaznati znižanje za 10,8 odstotka, pri pogojno izterljivem dolgu pa povečanje za štiri odstotke, piše v poročilu.

V letu 2018 je finančna uprava za vse štiri blagajne javnega financiranja pobrala skupaj 16,6 milijarde evrov prihodkov, kar je 6,9 odstotka več kot leto prej. Tudi trend zviševanja pobranih prihodkov se nadaljuje že pet let, od ustanovitve Fursa v letu 2014 je skupni prirast prihodkov 22,1-odstoten.

Povečanje pobranih javnofinančnih prihodkov ob hkratnem zniževanju davčnega dolga kaže tudi v letu 2018 na učinkovitejše pobiranje dajatev, navaja Furs. Lani je dolžnikom poslala 704.334 opominov in izdala 326.158 sklepov o davčni izvršbi v skupnem znesku 1,2 milijarde evrov. S tem je izterjala za 540 milijonov evrov dolga oz. 13,9 odstotka več kot leto prej. Dodatno je izvedla tudi za 204,6 milijona evrov pobotov in unovčitev zavarovanj.