c S
SDS znova vložil zakonske rešitve za priznanje pravic po dokupljeni pokojninski dobi 25.09.2019 15:23 Ljubljana, 25. septembra (STA) - Poslanci SDS so danes v parlamentarni postopek znova vložili predlog dopolnitev pokojninskega zakona. Želijo izenačiti pravice zavarovancev, ki so pokojninsko dobo dokupili, s tistimi, ki se jim je doba prostovoljnega zavarovanja priznala kot pokojninska doba brez dokupa. Druga sprememba se nanaša na nekdanje kmečke zavarovance, so sporočili.

V noveli zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je državni zbor leta 2017 določil, da se bo doba prostovoljnega zavarovanja pred 31. decembrom 2012 štela kot pokojninska doba brez dokupa. Ta rešitev pa ni veljala za tiste zavarovance, ki so pokojninsko dobo v istem obdobju dokupili.

V SDS opozarjajo, da je takšna ureditev nepravična, saj ne obstaja noben stvarno utemeljen razlog za drugačno obravnavo tistih, ki so pokojninsko dobo zakonito dokupili in zanjo plačali prispevke po veljavnih zakonskih določbah. Zato želijo to razlikovanje odpraviti in predlagajo, da se dokupljena doba pred 31. decembrom 2012 obravnava enako kot pokojninska doba brez dokupa in kot doba prostovoljnega zavarovanja ob pogoju plačila prispevkov.

Obenem predlagajo, da se uživalcem pokojnine, ki jim je bila odmerjena nižja pokojnina, zaradi upoštevanja zgolj pokojninske dobe brez dokupa, na novo odmeri pokojnina na podlagi njihove zahteve. Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje pa bi jih moral o tej njihovi pravici obvestiti v roku 30 dni od uveljavitve zakona.

V SDS predlagajo tudi, da se v zakonu doda nov 401.a člen, ki bi izenačil obseg pravic nekdanjih zavarovancev iz kmetijske dejavnosti glede na višino vplačanih prispevkov in ne glede na administrativno opredelitev, ali je bil nekdo zavarovan kot t. i. združeni ali kot drugi kmet.

Zakon z enako vsebino so v SDS vložili že konec leta 2017.