c S
Sviz poziva Kačiča k razmisleku o odstopu, ki bi olajšal razčiščevanje spornih izplačil 25.09.2019 13:50 Maribor, 25. septembra (STA) - Sindikat Sviz v odzivu na navedbe o domnevno spornih 50 milijonih evrov izplačil na Univerzi v Mariboru ocenjuje, da je rektorjevo prikrivanje revizijskega poročila nesprejemljivo. Rektorja Zdravka Kačiča poziva k razmisleku o odstopu, "ki bi olajšal in pospešil ugotavljanje odgovornosti pri spornih izplačilih".

Za Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je "povsem nesprejemljivo, da rektor javne univerze Zdravko Kačič z izsledki revizijskih poročil o izplačilih honorarjev in drugih nepravilnostih, ki nakazujejo na sum kaznivih dejanj in odškodninsko odgovornost, ni takoj seznanil organov nadzora in pregona".

Sindikat je prepričan, da bi moral rektor, takoj ko je bil seznanjen s poročili, ustrezno ukrepati, da bi lahko razčistili sume o nezakonitem ravnanju posameznih zaposlenih. "Tega ni storil, zato brez dvoma nosi odgovornost za veliko škodo, ki jo afera povzroča celotni univerzi in tam zaposlenim - med drugim zaostruje medsebojne odnose in načenja zaupanje javnosti v izpolnjevanje temeljnega poslanstva univerze, da deluje v korist javnega dobrega," so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v Svizu.

Spomnili so, da je vrhovno sodišče pred približno tremi leti v postopku, ki ga je za svojo članico sprožil Sviz, odločilo, da ima Univerza v Mariboru vzpostavljen neustrezen plačni sistem, po katerem učiteljev ni plačevala skladno z njihovimi nazivi. "S tem univerza ni le kršila zakonodaje, temveč je (finančno) oškodovala tudi številne zaposlene in na njihov račun privarčevala znatna sredstva. Poročilo pa ugotavlja, da si je univerzitetna elita prav v času, ko je Univerza v Mariboru trdila, da za napredovanja zaposlenih nima sredstev, izplačevala nedostojne honorarje," so še navedli v sindikatu.

Ministra za izobraževanje, znanost in šport Jerneja Pikala pozivajo, naj zahteva podrobno revizijo poslovanja Univerze v Mariboru, ki naj jo izvede računsko sodišče.

Na navedbe o spornih izplačilih se je odzval tudi Visokošolski sindikat Slovenije (VSS). Po navedbah predsednice tega sindikata na mariborski univerzi Marije Javornik Krečič je razočaranje in ogorčenje zaposlenih razumljivo. "Medtem ko mediji poročajo o milijonskih izplačilih, je moral sindikat za velik del zaposlenih izpolnjevanje osnovnih zakonskih obveznosti izboriti po dolgotrajnih sodnih in inšpekcijskih postopkih, pri velikem delu pa zakonito stanje (zaradi faktorizacije) sploh še ni vzpostavljeno," je sporočila.

Poudarila je, da domnevne zlorabe niso le posledica nedorečenosti pravil in kriterijev, pač pa nespoštovanja pravil, fevdalizacije področij in fakultet, podivjane korporativne logike in neomejevanja nosilcev fakultetnih in univerzitetnih funkcij. "Predvsem pa so posledica utrjenega razumevanja univerzitetne avtonomije kot privzdignjenosti nad zakonodajo, ter neodgovornega, nekritičnega odločanja univerzitetnih organov, v katerih pogosto sedijo glavni igralci iz afer," je dodala.

Javornik Krečičeva pričakuje, da bo rektor javnosti in zaposlenim predstavil dokazila o upravičenosti izplačil in sankcioniral primere izkoriščanja sodelavcev, finančnega izčrpavanja institucije ter zlorabe položaja za osebno okoriščanje. Državo kot ustanoviteljico pa poziva, da z zakonodajo in sprotnim nadzorom onemogoči okoriščanje posameznikov in univerzitetnih elit, obenem pa omogoči vsestranski razvoj znanosti in univerzitetnega izobraževanja ne glede na neposredno dobičkonosnost.

Rektor Kačič je v torek na seji senata univerze zatrdil, da so podatki, ki so jih glede domnevno spornih izplačil povzeli mediji, nepopolni in nekorektno povzeti. "Če bo revizija pokazala kakršne koli nepravilnosti, bomo ukrepali. A to poročilo, ki je bilo zdaj predstavljeno v javnosti, ne more biti osnova za to, da bi lahko kar koli sklepali, še najmanj pa govorili o spornem poslovanju univerze v tako velikem obsegu," je dejal.

Povedal je, da je v primopredaji poslov od prejšnjega vodstva univerze prejel le eno od obeh obravnavanih poročil, na katera se sklicujejo mediji. Kot je dejal, je takoj pregledal dokument, ga predstavil kolegiju dekanov in v skladu s standardi revizijskega poslovanja zahteval pojasnila posameznih članic univerze, saj teh omenjeni dokument ni vseboval. Vso dokumentacijo je nato predal nevtralni instituciji, da opravi pregled celotnega gradiva in pripravi končno poročilo, na podlagi katerega bodo lahko ustrezno ravnali. Izsledki bodo znani predvidoma oktobra.