c S
Presežek države lani še nekaj višji od dosedanjih izračunov 25.09.2019 11:30 Ljubljana, 25. septembra (STA) - Presežek v slovenskih javnih financah je lani po najnovejših izračunih Statističnega urada RS (Surs) za 17 milijonov evrov višji od dosedanjih ocen. Zdaj znaša 353 milijonov evrov, kar predstavlja 0,8 odstotka BDP. Tokrat je bilo upoštevano daljše časovno obdobje in opravljenih veliko več revizijskih korakov kot običajno, so sporočili iz Sursa.

Konec marca objavljeni prvi izračuni so pokazali na 303 milijone evrov javnofinančnega presežka v letu 2018, po rednem postopku pojasnjevanja podatkov evropskemu statističnemu uradu Eurostat mesec dni pozneje pa se je ta številka zvišala na 337 milijonov evrov. Danes objavljeni rezultati druge letne ocene so presežek povečali še za 17 milijonov evrov.

Prihodki države so se v letu 2018 glede na leto 2017 povečali za 7,1 odstotka, kar je nekaj več od nominalne rasti BDP in podobno gibanju prihodkov od davkov in socialnih prispevkov. Ti so se namreč v letu 2018 skupno povečali za 7,2 odstotka.

Skupni izdatki sektorja države so se medtem lani po revidiranih podatkih povečali za 5,2 odstotka. Na to rast so najbolj vplivala sredstva za zaposlene (5,3 odstotka) ter socialna nadomestila in podpore (3,2 odstotka). Rast izdatkov za vmesno potrošnjo je bila po reviziji 6,3-odstotna, rast bruto investicij v osnovna sredstva pa 24,3-odstotna. Po drugi strani so se izdatki za obresti lani zmanjšali za 15 odstotkov.

Država je v letu 2018 tudi po reviziji podatkov najbolje poslovala na centralni ravni. S presežkom so leto zaključili tudi skladi socialne varnosti, medtem ko so občine prvič po letu 2014 poslovale s primanjkljajem.

Statistiki so revidirali tudi številke o dolgu države. Tega je bilo konec leta 2018 za 32,22 milijarde evrov oz. 70,4 odstotka BDP. Zaradi gospodarske rasti se izraženo v deležu BDP ta številka zmanjšuje, vendar pa se nominalno dolg države še naprej povečuje. V letu 2018 se je povečal za 360 milijonov evrov.