c S
V socialnovarstvene programe vključenih približno 3600 brezdomcev 25.09.2019 11:01 Ljubljana, 25. septembra (STA) - Vlada glede problematike brezdomcev opozarja, da so posamezniki in družine takrat, ko si ne morejo sami zagotoviti socialne varnosti, upravičeni do pomoči države in lokalne skupnosti v sklopu aktivne socialne politike. V obravnavo v okviru socialnovarstvenih programov je po njenih navedbah vključenih približno 3600 ljudi.

Vlada je tako odgovorila na pisno poslansko vprašanje Lidije Ivanuša iz SNS, ki jo je zanimalo reševanje problematike brezdomstva.

Sistem socialnega varstva po navedbah vlade zajema storitve, programe in druge oblike pomoči za preprečevanje socialnih stisk in za reševanje socialnih stisk in težav. Poleg tega v sistem sodijo javna pooblastila, naloge in ukrepi izvajalcev socialnega varstva ter načrtovanje, razvoj, spremljanje in vrednotenje elementov sistema socialnega varstva.

Natančnih podatkov o številu brezdomcev v Sloveniji ni, v obravnavo v okviru socialnovarstvenih programov pa je vključenih približno 3600 ljudi. Med njimi ni t. i. prikritih brezdomcev, denimo oseb v postopku deložacije, najemnikov brez najemne pogodbe, gospodinjstev v kratkotrajnih zasilnih nastanitvenih rešitvah in mladih brezposelnih. V zadnjih dveh letih je več starejših brezdomcev, oseb s težavami v duševnem zdravju in mlajših brezdomcev. Med brezdomnimi osebami so tudi ženske.

Evropska klasifikacija brezdomstva iz leta 2004 obsega štiri temeljne kategorije brezdomstva. To so osebe brez strehe nad glavo, osebe brez stanovanja, ki so v zavetiščih za brezdomce, osebe z negotovo nastanitvijo, ki denimo bivajo pri sorodnikih ali jim grozi izselitev, ter osebe v neprimernem stanovanju, ki denimo bivajo v prikolicah.

Vlada poudarja, da je pri uspešnem zagotavljanju mreže različnih programov za brezdomce nujno dobro sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Država je letos sofinancirala 19 socialnovarstvenih programov za brezdomce v skupni višini skoraj 1,47 milijona evrov.

Med vsemi programi za brezdomce jih 13 uporabnikom nudi ležišča. Gre za t. i. nastanitvene programe, ki pa se v zadnjih letih vse bolj usmerjajo tudi v nastanitveno podporo in celovito pomoč brezdomnim in stanovanjsko izključenim. V tem sklopu programov so denimo tudi programi zavetišč in programi, ki nudijo celostno pomoč in nastanitev. Poleg tega so sofinancirani t. i. dnevni programi, tako dnevni centri, sprejemališče in terensko delo ter dva programa pomoči ob deložacijah.

Tudi v prihodnjem letu načrtujejo enak obseg sredstev. V prihodnjih letih bodo pri sofinanciranju socialnovarstvenih programov dali poudarek namestitveni podpori uporabnikom, ki se je v dosedanji praksi pokazala kot učinkovit način za reševanje problema.

Pri namestitveni podpori je podporno delo usmerjeno v ranljive družine s številnimi primanjkljaji in ovirami, kar pomeni dolgoročno preventivo na področju socialne izključenosti in brezdomstva. Trenutno imajo približno 320 postelj, od tega 70 v namestitveni podpori, je še zapisala vlada.