c S
DZ potrdil rešitev za lajšanje posegov v večstanovanjskih stavbah 25.09.2019 07:39 Ljubljana, 24. septembra (STA) - Poslanci so v okviru redne septembrske seje DZ z 79 glasovi za in nobenim proti sprejeli dopolnitve stanovanjskega zakona, ki ga je po skrajšanem postopku vložil državni svet. Dopolnjen zakon predvideva rešitev, ki naj bi etažnim lastnikom olajšala odpravo arhitektonskih ovir v večstanovanjskih stavbah, denimo lažjo izpeljavo vgradnje dvigala.

Državni svetnik Bojan Kontič je v DZ izpostavil, da je treba danes za odpravo arhitektonskih ovir v večstanovanjskih zgradbah, torej tudi za projekte, kakršna sta vgradnja dvigala in izgradnja klančine, pridobiti gradbeno dovoljenje in zato 100-odstotno soglasje etažnih lastnikov. Nekateri lastniki pri tem ne želijo sodelovati, zato so take izboljšave pogosto neizvedljive, je poudaril.

Državni svet je v želji izboljšati dostopnost gibalno oviranim, starejšim in mladim družinam z vozički pripravil predlog zakona, s katerim je delež soglasja etažnih lastnikov znižal s 100 odstotkov na 50 odstotkov, odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor pa je septembra upošteval pomisleke vlade in predlog dopolnil tako, da je delež soglasij postavil na raven 75 odstotkov.

Državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon je izrazil zadovoljstvo, da so poslanci upoštevali mnenje vlade. Kot je pojasnil, je 75-odstotni delež soglasja skladen s predvidenimi določbami novega stanovanjskega zakona, ki bo kmalu v javni obravnavi. Ta delež etažnim lastnikom, ki v projektu ne želijo sodelovati, omogoča ustrezno pravno varnost in jim daje možnost spodbijanja sklepa v nepravdnem postopku, je pojasnil.

Dopolnjen zakon je glede zagotovitve neoviranega dostopa terminološko usklajen tudi z gradbeno zakonodajo, je povedal in dodal, da že teče postopek sprememb gradbenega zakona, ki bodo predvidele, da za gradnjo notranjih dvigal ne bo treba več pridobivati gradbenega dovoljenja, temveč le izjavo odgovornega inženirja, da je objekt varen. Poleg tega bo pri vgradnji notranjih dvigal za funkcionalno ovirane predlagano 50-odstotno soglasje etažnih lastnikov.

Poslanci koalicije in opozicije so si enotni, da bodo zakonske spremembe stanovalcem olajšale vsakdanjik. Ne glede na to pa je bilo slišati pomisleke, da bi bilo lahko tudi 75-odstotno soglasje vseh etažnih lastnikov prevelika zahteva in da se v praksi še vedno veliko investicij ne bo dalo izvesti, pa tudi, da v nekaterih stavbah denimo izgradnja dvigala fizično ni mogoča ali pa problem predstavlja spomeniško varstvo.