c S
Onkološki inštitut v prvi polovici leta posloval pozitivno 25.09.2019 07:18 Ljubljana, 24. septembra (STA) - Generalna direktorica Onkološkega inštituta (OI) Ljubljana Zlata Štiblar Kisić je danes na seji sveta zavoda pojasnila, da je OI prvo polovico letošnjega leta končal s pozitivnim poslovnim izidom. Presežek prihodkov nad odhodki je znašal nekaj manj kot 981.000 evrov. Ocenila je, da bo zavod leto 2019 končal z izravnanimi prihodki in odhodki.

Svet zavoda je tudi razpravljal o inšpekcijskem nadzoru urada za nadzor proračuna v zvezi s porabo proračunskih sredstev v višini nekaj manj kot 3.084.000 evrov, ki jih je OI prejel na podlagi zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov in jih še ni porabil.

Po končanem nadzoru je OI prejel odločbo, da mora ta sredstva vrniti v državni proračun, nanjo pa se je že pritožil. Vodstvo zavoda namreč meni, da je stališče urada nepravilno in v nasprotju z zakonskimi podlagami, saj je vračilo sanacijskih sredstev predvideno le v primeru nenamenske porabe sredstev.

"Ocenjujemo, da je rok za porabo sanacijskih sredstev še vedno odprt. Namen vladnega projekta namreč je, da se sredstva porabijo do konca novembra 2021, ko se projekt sanacije bolnišnic konča," je poudarila Štiblar Kisićeva. Dodala je, da bo pritožba OI lahko za zgled drugim bolnišnicam, ki so se znašle v enaki situaciji.

Po njenih besedah zakon o interventnih ukrepih ne določa roka porabe sanacijskih sredstev in ne določa presečnega datuma zapadlih neplačanih obveznosti. "Torej ne določa, da bi se sredstva lahko porabilo le za neplačane obveznosti, ki so zapadle že pred 30. novembrom 2017 ali katerimkoli drugim datumom," je navedla.

Kot je spomnila generalna direktorica, je ljubljanski OI že ob sprejetju zakona opozoril, da nima zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev, "a so nas kljub temu vključili v sanacijo in nam nakazali nekaj več kot tri milijone evrov, ki smo jih imeli namen porabiti v skladu z zakonom".

Dejala je, da ima OI neporabljena sanacijska sredstva na posebnem računu in bi jih lahko več kot koristno porabil za bolnike. "Če pa bi denar morali vrniti v proračun, pa bi to pomenilo velik manko za izboljšanje kakovosti onkološke obravnave," je opozorila. Svet zavoda je podprl pritožbo vodstva v tej zadevi.

Poleg tega se je svet zavoda na današnji seji seznanil s poročilom sanacijske uprave, ki je ugotovila, da je OI "dosegel in celo presegel" cilje sanacije, kar je razvidno iz poročila za leto 2018 in poročila za prvo polovico leta 2019.

Ker sredi novembra strokovnemu direktorju OI Viljemu Kovaču poteče štiriletni mandat, je svet zavoda tudi sprejel sklep o objavi javnega razpis za delovno mesto strokovnega direktorja. Razpis bo objavljen v petek, rok za oddajo vlog pa se bo iztekel 15. oktobra.