c S
Celjski mestni svetniki sprejeli rebalans letošnjega proračuna 24.09.2019 14:27 Celje, 24. septembra (STA) - Celjski mestni svetniki so na današnji seji po hitrem postopku sprejeli rebalans letošnjega proračuna. Kot je povedala vodja sektorja za finance na celjski občini Natalija Črepinšek, je v okviru rebalansa prišlo samo do prerazporeditve sredstev med posameznimi postavkami. Noben izmed načrtovanih projektov pa ni izpadel iz financiranja, je dejala.

Prihodki so z rebalansom, ki so ga svetniki sprejeli skoraj brez razprave, tako znižani za 0,2 odstotka na 65,7 milijona evrov. Za 0,8 odstotka pa so znižani tudi letošnji odhodki, ki po rebalansu zdaj znašajo 75,9 milijona evrov.

Z rebalansom so davčni prihodki porasli za 0,3 odstotka na skoraj 37 milijonov evrov, medtem ko je dohodnina ostala na ravni proračuna, kar pomeni nekaj manj kot 26 milijonov evrov.

Na skoraj isti ravni ostajajo tudi sredstva, ki jih celjska občina namenja nakupu zgradb, opreme in drugih osnovnih sredstev ter plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb. V ta namen je tako v rebalansu zagotovljenih dobrih 34 milijonov evrov.

Za 1,5 odstotka pa so porasla sredstva, ki jih celjska občina namenja javnim zavodom. Ta tako zdaj znašajo 11,8 milijona evrov. Skoraj enak znesek pa je občina zagotovila tudi za transferje posameznikom in gospodinjstvom.

Tekoči transferji pa so glede na proračun, ki je bil sprejet marca, porasli za 1,7 odstotka na 27,4 milijona evrov.

Sredstva namenjena rezervam so v rebalansu načrtovana v višini 706.000 evrov, kar je 34 odstotkov manj kot je bilo predvideno v proračunu.

V rebalansu je predvideno zadolževanje v višini do 12 milijonov evrov za financiranje naložb, predvidenih v letošnjem proračunu.

Celjska občina pa letos ne bo izdajala poroštev.

Na seji so svetniki podprli tudi ustanovitev javnega gospodarskega zavoda Zelenice za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin, za katere sta doslej skrbela občinski režijski obrat in podjetje Simbio, ki je v lasti celjske občine.

Začetek delovanja novega zavoda pa je predviden v začetku leta 2020.