c S
Navedbe o domnevno spornih izplačilih nekorektne 24.09.2019 14:01 Maribor, 24. septembra (STA) - Rektor Univerze v Mariboru Zdravko Kačič v odzivu na medijsko poročanje o domnevno spornih 50 milijonov evrov izplačil na njihovi univerzi poudarja, da gre za "nekorektno poročanje, ki ne predstavlja ustrezno realnih dejstev". Kot je pojasnil na današnji seji senata univerze, so podatki, ki so jih povzeli mediji, nepopolni in nekorektno povzeti.

Poudaril je, da "ne želijo ničesar pomesti pod preprogo", ampak se mu zdi neprimerno, da se dela zaključke na podlagi nepopolnih podatkov. "Če bo revizija pokazala kakršne koli nepravilnosti, bomo ukrepali. A to poročilo, ki je bilo zdaj predstavljeno v javnosti, ne more biti osnova za to, da bi lahko kar koli sklepali, še najmanj pa govorili o spornem poslovanju univerze v tako velikem obsegu. Tu je bila absolutno neupravičeno storjena velika škoda ugledu Univerze v Mariboru," je zatrdil.

Pojasnil je, da so mediji - prva je o tem poročala Televizija Slovenija - zajeli podatke iz dveh poročil, ki jih je po naročilu prejšnjega vodstva univerze pripravila družba Ernst & Young - Svetovanje, davčno svetovanje, in ne iz poročil revizijske hiše. Prvo je iz leta 2017, drugo je bilo pripravljeno februarja lani. "Nobeno od omenjenih poročil ne ugotavlja nepravilnosti v finančnem poslovanju Univerze v Mariboru, pač pa zgolj opredeljuje morebitna tveganja na posameznih področjih poslovanja, ki pa jih podrobneje vsebinsko ne utemeljuje z obravnavo celotne dokumentacije za izbrane transakcije," je izpostavil.

Kačič, ki je rektorsko funkcijo prevzel junija lani, je povedal, da prvega poročila na primopredaji poslov od prejšnjega vodstva ni prejel. "Nisem vedel, da obstaja. Bivše vodstvo tega poročila ni predstavilo članicam univerze, poročilo prav tako ni bilo obravnavano na upravnem odboru univerze," je povedal.

Je pa prejel drugo poročilo. "Sam ga nikoli nisem imel namena ne predstaviti javnosti. A šele takrat, ko bo to končen dokument, ki vsebuje ustrezne zaključke in lahko napotuje k ustreznim ukrepom. To zahtevajo standardi institucije, kot je univerza," je poudaril Kačič.

Kot je dejal, je ob nastopu rektorske funkcije takoj pregledal dokument, ga predstavil kolegiju dekanov in v skladu s standardi revizijskega poslovanja zahteval pojasnila posameznih članic univerze, saj teh omenjeni dokument ni vseboval. Vso dokumentacijo je nato predal nevtralni instituciji, da opravi pregled celotnega gradiva in pripravi končno poročilo, na podlagi katerega bodo lahko ustrezno ravnali. Izsledki bodo znani predvidoma oktobra.

"Če bodo usposobljeni strokovnjaki pri pripravi končnega poročila ugotovili, da je prišlo do nepravilnosti, bodo organi univerze sprožili ustrezne postopke," so poudarili na rektoratu.

Glede višine domnevno spornih izplačil je Kačič povedal, da se podatki nanašajo na vsa izplačila po avtorskih in podjemnih pogodbah v obdobju od leta 2010 do leta 2016. "Teh pogodb je veliko. Na primer, na medicinski fakulteti predavajo profesorji, ki so v osnovi zaposleni v kliničnem centru. Pomembna dodana vrednost te fakultete je prav to, da predavajo ljudje iz prakse, a drugače kot po podjemni pogodbi jih ne moremo zaposliti. Kar povprek kriminalizirati te pogodbe je zelo problematično," je dejal.

Na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb po njegovih besedah plačujejo tudi delo na projektih in sodelovanje z gospodarstvom. "Višina izplačil za zaposlene na podlagi avtorskih pogodb je na Univerzi v Mariboru za čas od leta 2011 do leta 2016 znašala 21,2 milijona evrov in ne 50 milijonov evrov, kot je bilo zapisano," so še izpostavili na rektoratu.