c S
Ministrstvo in Sviz podpisala dogovor o mobilnih učiteljih 24.09.2019 13:48 Ljubljana, 24. septembra (STA) - Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo in predsednica glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Jelka Velički sta danes podpisala dogovor o ureditvi položaja mobilnih učiteljev, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč. Dogovor je po oceni šolskega sindikata dober znak za naprej.

Pikalo je ob podpisu povedal, da ni prav, da mobilni učitelji nimajo povračila stroškov za uporabo lastnega avtomobila v službene namene in da niso mogli napredovati, kot vsi ostali učitelji. "Zaradi tega se nam je zdelo prav, da pristopimo k pogovorom. Oboji smo se zavezali, da te anomalije pri mobilnih učiteljih uredimo. S tem dogovorom smo te stvari dali tudi na papir in kar se tiče ministrstva in mobilnih učiteljev mislim, da smo eno stvar, ki je trajala kar nekaj časa, dali z mize," je poudaril minister. Ob tem je izrazil upanje, da bo delo mobilnih učiteljev odslej tudi bolje ovrednoteno.

V nadaljevanju je omenil vprašanje bodočega kariernega sistema učiteljev, ki je po njegovem mnenju potreben prenove. V tem smislu je napovedal, da bo ministrstvo do 15. oktobra imenovalo projektno skupino, ki bo pripravila akcijski načrt s kratkoročnimi in dolgoročnimi ukrepi za reševanje problema pomanjkanja določenih profilov izvajalcev dodatne strokovne pomoči ter njihove sistemske umestitve.

Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj se je v imenu sindikata najprej zahvalil za "konstruktivno vzdušje, ki je bilo na pogovorih". Ocenil je, da je dogovor tudi dober znak za naprej. Z dogovorom se med drugim ureja izenačitev plačil prevozov učiteljev za dodatno strokovno pomoč in mobilnih učiteljev v šolah in zavodih, ki imajo organizirano mobilno službo.

Pozdravil je to, da se z dogovorom zagotavlja tudi učinkovitejši postopek napredovanja mobilnih učiteljev, dolgoročno pa se bo zagotovilo ustreznejšo celostno umestitev dela mobilnega učitelja za dodatno strokovno pomoč v sistem vzgoje in izobraževanja. A še enkrat opozoril na pomanjkanje kadra mobilnih učiteljev. Zato ga veseli, da so se dogovorili o oblikovanju delovne skupine, ki bo imenovana 15. oktobra in začela razreševati sporna vprašanja na tem področju.

Mobilni učitelji, ki na različnih zavodih nudijo dodatno strokovno pomoč za premagovanje ovir in primanjkljajev na več lokacijah, so si po navedbah Sviza več kot desetletje prizadevali za ureditev svojega položaja, ki bi bil primerljiv z drugimi zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju. Zaradi neodzivnosti pristojnih so napovedali tudi stavko, ki bi jo izvedli 23. oktober.

Večmesečna pogajanja z ministrstvom so sklenili v četrtek, ko jim je uspelo doseči okvirni dogovor. Z njim se je istega dne seznanil še stavkovni odbor, ki je ocenil, da zadostno razrešuje stavkovne zahteve, zato se je odločil, da izglasovane stavke ne bo napovedal. Dogovor bo sicer v petek objavljen v uradnem listu.